Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 94  Zgodovina srednjega in novega veka
        Mediaeval and modern history

 

 940 Zgodovina Evrope (History of Europe)

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Historical Atlas of the Twentieth Century

  2. Medieval Sourcebook: Maps and Images


Historical Atlas of the Twentieth Century   

Tip vira / Resource type: kronološki seznam; dokumenti; interaktivni zemljevidi / chronological list; documents; interactive maps

Avtor (Author): Matthew White

Avtorsko varstvo (Copyright): © Matthew White

Opis (Description): na voljo so številni interaktivni zemljevidi. S klikom na kraj in legendo k zemljevidu, dobimo podrobnejše tematske informacije. Ikone ponazarjajo mesta, vlade, vojne, mednarodne odnose, življenjske pogoje in gospodarstvo. Iz vsebine: 1) Vidiki dvajsetega stoletja: kdo je najpomembnejša osebnost dvajsetega stoletja? Kateri so najpomembnejši dogodki in dosežki stoletja? 2) Splošni trendi: socialno-gospodarski, vladni sistemi (po dekadah in tipu), svetovno prebivalstvo (1900-2000), vojne (1900-1925, 1925-1950, 1950-1975, 1975-2000), specifični kraji in dogodki (Evropa, Severna Amerika, Južna Amerika, prva in druga svetovna vojna, Nobelove nagrade (1900-2000), Olimpijske igre (1900-1996). Viri: splošne bibliografije, priporočeno branje, zunanje povezave. Priporočilo: osvežimo si dogodke dvajsetega stoletja v sliki in besedi. [Zapis: 26.08.2000]

Description (Opis): numerous interactive historical maps are available. If you click on a place, you might zoom in and get more detailed thematics information. Similarly, if you click on the legend to a map, you might get a more detailed explanation of the topic. Clicking on the Contemporary Context button bar will zoom out to show what's happening in the world at this time in a specific field of human activity. The icons symbolize Cities, Government, War, International Relations, Living Conditions and
Economics, respectively. Although this atlas is non-linear in overall design, its backbone is probably the series of maps illustrating national political systems, so this is probably the best place to start if you have no particular topic you're curious about. Contenrs: 1) What Are the Most Overrated Events, People and Achievements
of the Twentieth Century? When did the Century begin and when does it end? 2) General trends: systems and governments, world population, wars, arts. religion. 3) Special pčaces and events (Europe, America, Asia, Africa...). 4)  International relations. Nobel Prizes, Olympic Games. [Record: August 26, 2000]

Ključne besede / Keywords: dvajseto stoletje; sodobna zgodovina; svetovno prebivalstvo; svetovna zgodovina; vlade; vojne; zgodovinski atlas / governments; historical atlas; modern history; twentieth century; wars; world history; world population

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Medieval Sourcebook: Maps and Images

Tip vira / Resource type: seznami; slike / lists; images

Urednik (Editor): Paul Halsall

Avtorsko varstvo (Copyright): © Paul Halsall

Opis (Description): kompilirani viri pokrivajo zgodovinske slike in zemljevide starodavne, srednjeveške in sodobne zgodovine. Na voljo je indeks celotnega besedila dokumentov. Splošni zgodovinski zemljevidi so urejeni po letnicah: Evropa, 395; Evropa, 476; Evropa, 526; Evropa, 600... Evropa, 1519; Bizanc, Islam, Indija in Daljni Vzhod, Perzija, Španija, Turčija. Vir zemljevidov (v formatu .jpg): Muir, Historical Atlas: Medieval and Modern, London, 1911. Rast evropskih držav (.jpg format): Nemčija, Italija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska in druge države. Drugi viri: srednjeveške študije, starodavna zgodovina, sodobna zgodovina. Cerkveni Sveti: kronološki pregled ekumenskih Svetov, katoliške enciklopedije cerkvenih Svetov. Kompilirani viri vključujejo pregled zgodovine cerkve, književna dela in prevode ter vladne vire. Nekatere datoteke so na voljo v stisnjenem formatu .zip. [Zapis: 17.09.2000]

Description (Opis): The compiled sources cover images and maps of the ancient, medieval and modern history. Index of full texts is also available. Historical atlasses chronological arranged: Europe, Rome, Byzantium, Islam, Spain, Persia, Turks, India and Far East. Growth of European States (.jpg format): Germany, Italy, France, England, Spain and Portugal, and other states. Other sources: medieval studies, ancient history, medieval history, modern history and much more. [Record: September 17, 2000]

Ključne besede / Keywords: književnost; religije; sodobna zgodovina; srednjeveška zgodovina; verstva; zgodovinski zemljevidi; zgodovina Evrope / history; history of Europe; historical maps; literature; mediaeval history; modern history; religions

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si