Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 940  Zgodovina Evrope
           History of Europe

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. EuroDocs: Primary Historical Documents From Western Europe

  2. European Royalty during World War II

  3. Trenches on the Web – Biographies: Index
  4. Western European Specialist Section


EuroDocs: Primary Historical Documents From Western Europe

Tip vira / Resource type: arhivi; dokumenti; seznami / archives; documents; lists

Avtor (Author): Richard Hacken; Harold B., Lee Library, Brigham Young University

Opis (Description): povezave v dokumentu vodijo do zgodovinskih dokumentov Zahodne Evrope, ki so prepisi, posnetki ali prevodi. Osvetljujejo ključne zgodovinske dogodke znotraj držav (in v širšem smislu politično, gospodarsko, družbeno in kulturno zgodovino). Dokumenti so urejeni kronološko, kjer je to le mogoče. Pod povezavo "Medieval & Renaissance Europe" je na voljo seznam dokumentov, vodičev, knjižnic in arhivov zgodovinskih dokumentov. Domača stran WessWeb: Western European Specialists Section of ACRL. [Zapis: 08.12.2000]

Description (Opis): EuroDocs: Online Sources for European History: Prehistoric & Ancient Europe, Medieval & Renaissance Europe , Europe as a Supranational Region. The links connect you to European primary historical documents that are transcribed, reproduced in facsimile, or translated. They shed light on key historical happenings within the respective countries and within the broadest sense of political, economic, social and cultural history. The order of documents is chronological wherever possible. These open access sources are readily available to all -- without fees or subscriptions. [Record: December 08, 2000]

Ključne besede / Keywords: sodobna zgodovina; srednjeveška zgodovina; zgodovina Evrope / history of Europe; mediaeval history; modern history

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Western European Specialist Section

Tip vira / Resource type: študije / studies

Avtorsko varstvo (Copyright): © American Library Association

Opis (Description): WESS (The Western European Specialists Section) je del združenja kolidžev in raziskovalnih knjižnic. Ključne naloge WESSa: pridobitev, urejanje in uporaba informacijskih virov, ki izvirajo iz oz. se nanašajo na države Zahodne Evrope. Povezave strežnika: evropske študije (regionalni in zgodovinski viri), srednji vek in renesansa (angleške, francoske, italijanske, nemške, portugalske, skandinavske in španske študije), družbene vede in zgodovina, Evropska zveza, vodiči do knjižničnih virov (evropski knjižnični katalogi), knjižne ocene in literatura. Dostopne so informacije o dejavnostih WESSa, diskusijske skupine in publikacije. [Zapis: 16.06.2000]

Description (Opis): WESS (The Western European Specialists Section)  is a section within the Association of College and Research Libraries, which is itself a division of the American Library Association. WESS is professionally involved in the acquisition, organization, and use of information sources originating in or related to Western European countries. The aim of WESS is to promote the improvement of library services supporting study and research in Western European affairs from ancient times to the present. Links: European Studies - Regional and Historical Resources, Contemporary Europe,Texts and Text Collections, Guides to Library Resources, Book Reviews. [Record: June 16, 2000]

Ključne besede / Keywords: evropske študije; knjižnični katalogi; sodobna zgodovina; srednjeveška zgodovina; zgodovina Evrope / European studies; history of Europe; library catalogues; mediaeval history; modern history

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si