Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 004.738.52  Svetovni splet
                  World Wide Web

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. W3C - The World Wide Web Consortium

  2. Web Graphic

  3. Web Naming and Addressing: URIs, URLs...


W3C - The World Wide Web Consortium

Tip vira / Resource type: organizacija za standardizacijo / organization for standardization

Avtorsko varstvo (Copyright): © W3C® (MIT, INRIA, Keio)

Opis (Description): organizacija W3C je bila ustanovljena l. 1994 (ustanovitelj: avtor in razvojnik World Wide Weba, Tim Berners-Lee). Ključne dejavnosti W3Cja so na razvoju standardov (protokolov) World Wide Weba. W3C vključuje več kot 400 članskih organizacij. Gostitelji W3Cja so [Massachusetts Institute of Technology], [Laboratory for Computer Science], MIT/LCS, ZDA; [Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique], INRIA, Evropa; [Keio University], Shonan Fujisawa Campus, Japonska. Večina, od več kot petdeset raziskovalcev in inženirjev, vključenih v W3C, deluje na teh lokacijah. W3C sodeluje z drugimi standardizacijskimi organizacijami, npr. z "razvojno roko interneta" IETF (Internet Engineering Task Force). Na voljo so novice in tehnična poročila.

Ključne besede / Keywords: hiperbesedilo; hipermedija; programski jeziki; standardizacija; standardi; svetovni splet; uporabniški vmesnik / hypertext; hypermedia; programming languages; standardization; standards; user interface; world wide web

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Web Graphics

Tip vira / Resource type: grafični formati datotek / graphic file formats

Avtorsko varstvo (Copyright): © W3C (MIT, INRIA, Keio)

Opis (Description): world wide web je multimedijski informacijski prostor, ki vsebuje različne podatkovne formate, od besednih do grafičnih. Na voljo so grafični standardi: GIF (Graphics Interchange Format), JPEG (Joint Photographic Experts Group), PNG (Portable Network Graphics). Dostopne so specifikacije XML in HTML.

Ključne besede / Keywords: grafični formati datotek; standardi; svetovni splet / graphic file formats; standards; world wide web

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Web Naming and Addressing: URIs, URLs...

Tip vira / Resource type: dokument; celotno besedilo / document; full text

Avtor (Author): TimBL

Avtorsko varstvo (Copyright): © W3C (MIT, INRIA, Keio)

Opis (Description): pregled dokumentov o standardiziranem internetnem naslavljanju, ki so del raziskovalnih področij domene W3C. Vsebina dokumenta: URI, URL in URN (URI: Uniform Resource Identifiers, URL: Uniform Resource Locators, URN: Uniform Resource Names), zgodovina, diskusijski forumi, raziskave (priporočeno branje). Na voljo so tehnična poročila organizacije W3C in pregled standardizacije internetnega naslavljanja. Opredeljene so specifikacije RFC (RFC: Request For Comments).

Ključne besede / Keywords: internet naslavljanje; specifikacije rfc; standardizacija; standardi; svetovni splet / internet addressing; rfc specifications; standardization; standards; world wide web

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si