Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 551.21  Vulkani
                  Volcanoes

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Cascades Volcano Observatory, Vancouver, Wa
  2. Earth's Active Volcanoes

  3. Terrestrial Volcanoes


Cascades Volcano Observatory, Vancouver, Wa 

Tip vira / Resource type: seznami; slike; foto arhivi / lists; images; photo archives

Avtor (Author): USGS/Cascades Volcano Observatory, Vancouver, Washington; U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey

Opis (Description): vukanski observaorij USGS nudi informacije o vulkanih, dostopne prek menijev: izrazje z opisi vulkanov in povezave na sorodne menije, vulkansko delovanje, tipologija vulkanov… Geografske lokacije vulkanov izbiramo iz abecedno urejenega seznama. Na voljo so: zemljevidi, slike, publikacije, raziskave in drugo gradivo o tektoniki ter vulkanih. Dostopne so novice o svetovnih (delujočih) vulkanih. Zanimiv je foto arhiv. Ponudnik virov: USGS/CVO (Cascades Volcano Observatory). [Zapis: 26.08.2000][Ažuriranje: 31.01.2005; 31.10.2009]

Description (Opis): USGS Cascades Volcano Observatory offers information on volcanoes accessible from the menus of interest. Maps, pictures, publications, research, and other literature about tectonic, hydrology, volcanoes, glossary, news, etc. are available. [Record: August 26, 2000][Updating: January 31, 2005; October 31, 2009]

Ključne besede / Keywords: hidrologija; seizmologija; vulkani; vulkanski observatoriji; vulkansko izrazje / earthquakes; hydrology; seismology; volcanoes; volcano observatories; volcanic terminology

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Earth's Active Volcanoes

Tip vira / Resource type: indeks; satelitske slike; zemljevidi / index; maps; satellite images

Opis (Description): strežnik "streže" z informacijami o svetovno delujočih vulkanih po geografskih regijah. Geotektonska karta vsebuje indeksirane regije: Afrika z otoki; Pacifik, Azija, Indija, Nova Zelandija; Aljaska; Severna, Centralna in Južna Amerika; Sredozemlje (Italija); Islandija; Antarktika. Dokument Michigan Technological University Volcanoes Page nudi znanstvene in izobraževalne informacije o vulkanskih dejavnostih ter povezave na vladne in raziskovalne inštitucije. Prisoten je celo humor o vulkanih. Satelitske slike kažejo 10 najbolj dejavnih vulkanov na svetu. [Zapis: 26.08.2000][Ažuriranje: 25.03.2003; 31.10.2009]

Description (Opis): Earth's Active Volcanoes by Geographic Region: 1.Africa and Surrounding Islands, Fogo Caldera, SW Cape Verde Is. Atlantic Ocean. 2.Southwest Pacific, Southeast Asia, and India. 3.East Asia (including Japan and Kamchatka). 4.Central Pacific and South Pacific, New Zealand. 5.Alaska and the Northern Pacific Region. 6.North America. 7.Central America. 8.West Indies. 9.South America and Surrounding Islands. 10.Mediterranean. 11.North Atlantic, Iceland. 12.Antarctica. [Record: August 06, 2000][Updating: March 25, 2003; October 31, 2009]

Ključne besede / Keywords: raziskovalne inštitucije; vulkani / research institutions; volcanoes

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Terrestrial Volcanoes  

Tip vira / Resource type: dokument; celotno besedilo; satelitske slike / document; full text; satellite images

Avtor (Author): Calvin J. Hamilton

Avtorsko varstvo (Copyright): © Calvin J. Hamilton

Opis (Description): vulkani uničujejo - in – vulkani ustvarjajo. Imajo ključno vlogo pri oblikovanju našega planeta. Več kot 80 odstotokov zemeljske površine je vulkanskega izvora. Vulkanski izbruhi gradijo hribe in doline. Vulkani privlačijo številne osebe – živijo v njihovi senci in z njimi. Strukturiranost vsebine: uvod in izvor besede “vulkan”, filmi o vulkanih, slike vulkanov (opisi), narava vulkanov, tipologija vulkanov in reference. Zemlja: značilnosti, statistika, animacije, slike. Priporočam zanimivo in poučno potovanje tudi na Mars in druge planete. [Zapis: 26.08.2000][Ažuriranje: 21.08.2007; 31.10.2009]

Description (Opis): Volcanoes destroy and volcanoes create. The catastrophic eruption of Mount St. More than 80 percent of the Earth's surface--above and below sea level--is of volcanic origin. Gaseous emissions from volcanic vents over hundreds of millions of years formed the Earth's earliest oceans and atmosphere, which supplied the ingredients vital to evolve and sustain life. Over geologic eons, countless volcanic eruptions have produced mountains, plateaus, and plains, which subsequent erosion and weathering have sculpted into majestic landscapes and formed fertile soils. [Record: August 26, 2000][Updating: August 21, 2007: October 31, 2009]

Ključne besede / Keywords: planeti; vulkani / planets; volcanoes

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si