Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 502  Študij in varstvo narave
           Nature study and conservation

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Conserving Africa's Elephants
  2. Man and the Biosphere Species Databases

  3. The World Heritage List


Conserving Africa's Elephants

Tip vira / Resource type: poročilo; tabela vsebine; dokumenti; celotno besedilo; slike / report; table of contents; documents; full text; images

Avtor (Author): Holly T. Dublin, Tom O McShane, John Newby

Avtorsko varstvo (Copyright): © The World Wide Fund For Nature

Opis (Description): tabela vsebine: tekoči vidiki varstva afriških slonov, varstvo znotraj in izven zavarovanega območja, nadzor nad nedovoljeno trgovino slonovih izdelkov, določitev statusa populacije, priporočene dejavnosti in seznam akronimov. Populacija slonov: l. 1979 je bilo ocenjeno število 1.3 milijonov slonov v Afriki. Do l. 1995 se je to število skrčilo na približno od 300,000 do 600,000 slonov. Poročilo je opremljeno z zemljevidi in slikami slonov. [Zapis: 02.02.2001]

Ključne besede / Keywords: favna; sloni; varstvo narave; varstvo divjine; zoogeografija / conservation of nature; conservation of wild; elephants; fauna; zoogeography

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Man and the Biosphere Species Databases

Tip vira / Resource type: baze podatkov / databases

Avtor (Author): Information Center for the Environment; UNESCO

Avtorsko varstvo (Copyright): © Information Center for the Environment

Opis (Description): okoljski informacijski center gradi (v okviru programov “Man and the Biosphere, MAB”, UNESCO) baze podatkov rastlinstva in živalstva v svetovnih rezervatih in drugih zavarovanih področjih. Bazi podatkov MABFlora in MABFauna trenutno vsebujeta zapise o več kot 740 zavarovanih področjih v 103 državah. Ažuriranje obeh baz podatkov je tekoče, glede na dotok podatkov. V bazah podatkov flora in fauna je mogoče iskati. Podrobnejše informacije so dostopne pod povezavami: afriško, evropsko, ameriško omrežje MAB in omrežje MAB UNESCO. [Zapis: 02.02.2001]

Ključne besede / Keywords: favna; flora; fitogeografija; varstvo narave; zoogeografija / conservation of nature; fauna; flora; phytogeography; zoogeography

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


The World Heritage List     

Tip vira / Resource type: seznam / list

Opis (Description): seznam "The World Heritage List" je nastal na podlagi konvencije o varovanju svetovne kulturne in naravne dediščine ("The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage"), sprejete l. 1972 na konferenci UNESCa. Komite "World Heritage Committee" je na seznam vpisal: 480 kulturnih, 128 naravnih in 22 drugih značilnosti v 118 državah. Oplemenitimo svoje znanje s svetovno kulturno in naravno dediščino, abecedno urejeno po državah. Obiščite Škocjanske jame v Sloveniji.

Ključne besede / Keywords: kulturna dediščina; naravna dediščina; varstvo narave / conservation of nature; cultural heritage; natural heritage

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si