Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 378.4  Univerze
            Universities

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Central & Eastern European Education Directory

  2. International Association of Universities

  3. The University of Melbourne - Library - East Asian - Japanese Studies

  4. Univerza v Ljubljani (The University of Ljubljana, Slovenia)

  5. Universities Worldwide

  6. Universities Worldwide (2)
  7. University Directory. Universities Worldwide

Central & Eastern European Education Directory    

Tip vira / Resource type: direktorij; podatki / directory; data

Avtorsko varstvo (Copyright): © City Business Promotion Centre Ltd.

Opis (Description): strežnik ureja izobraževalne profile po državah: osnovnošolski, višji in visoki sistemi, strukture izobraževalnih sistemov, administrativne strukture (ministrstva), mednarodno sodelovanje, študentsko življenje in drugi podatki. Informacije za Slovenijo so na voljo pod povezavo Slovenia. Po državah so urejena naslednja področja: izobraževanje in kvalifikacije, poslovni direktorij, poslovanje in gospodarstvo, profili držav, šole angleškega jezika, znanost, umetnost in humanistika. [Zapis: 16.6.2000]

Description (Opis): The educational profiles are arranged under the Country link: elementary, higher and university systems, structure of educational systems, ministries, international cooperation, students life and other data. Slovenian information are available under the link Slovenia. The  link under the selected country offer access to: education, business management, economy, country profiles, sciences, arts and humanities etc. [Record: June 16, 2000]

Ključne besede / Keywords: izobraževanje; izobraževalni profili; izobraževalni sistemi; ministrstva; profili držav; šolstvo; univerze; visoko šolstvo / country profiles; education; educational profiles; educational systems; higher education; ministries; schools; universities

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


International Association of Universities

 

Tip vira / Resource type: mednarodno združenje / international association

Avtorsko varstvo (Copyright): © IAU

Opis (Description): mednarodno združenje univerz: splošne informacije, članstvo, partnerji, poročila o dejavnostih, medkulturni dialog, internacionalizacija, konference, visoko šolstvo; dokumentacijski center; koledar dogodkov in druge informacije. [Zapis: 12.6.2008]

Description (Opis): International Association of Universities: general information, members, partners, activity reports, intercultural dialog, internationalisation, conferences, higher education; documentation centre; events calendar and other information. [Record: June 12, 2008]

Ključne besede / Keywords: univerze / universities

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Univerza v Ljubljani

Tip vira / Resource type: izobraževalna inštitucija / educational institution

Avtor (Author): Univerza v Ljubljani

Avtorsko varstvo (Copyright): © Univerza v Ljubljani

Opis (Description): Univerza v Ljubljani ima dolgo zgodovinsko tradicijo. Bila je ustanovljena leta 1919 v Ljubljani, glavnem mestu Republike Slovenije. Univerza v Ljubljani, ki je bila skoraj pol stoletja edina slovenska univerza, se je pred približno 20 leti povezala z univerzo v Mariboru in nedavno z univerzo na slovenski obali. Univerza slovi po kakovostnem izobraževanju na humanističnem, znanstveno-tehničnem, medicinskem in drugih znanstvenih področjih. Mednarodna dejavnost Univerze v Ljubljani je usmerjena na znanstveno in raziskovalno sodelovanje z drugimi univerzami. [Zapis: 14.01.2004]

Description (Opis): The University of Ljubljana is an institution with a very rich tradition. It was established in 1919 on the foundations of a long-established pedagogical tradition. The university was founded in the centre of Ljubljana, the capital of Republic Slovenia. For almost half a century it remained the only Slovenian university until it was joined, about 20 years ago, by the University of Maribor and recently by the third Slovenian University on the coast of Slovenia. The University of Ljubljana is famous for the quality of its study courses both in the humanities, and in scientific and technological fields, as well as in medicine, dentistry and veterinary science. On a domestic and international level, the study courses run at the University of Ljubljana and its projects follow the latest world discoveries and trends in the field of art, science and technology, to which the contribution of numerous Slovenian professors and researchers is of great importance. [Record: January 14, 2004]

Ključne besede / Keywords: evropske univerze; izobraževanje; slovenske univerze; šolstvo; univerze; visoko šolstvo / education; European universities; higher education; schools; Slovenian universities; univerzities

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Universities Worldwide

Tip vira / Resource type: baza podatkov / database

Avtorsko varstvo (Copyright): © Klaus Förster, University of Innsbruck - Department of Geography

Opis (Description): na voljo je baza podatkov svetovnih univerz, v kateri iščemo. Trenutno vsebuje povezave na 8.066 univerz v 194 državah (11.6.2008). Seznam inštitucij temelji na seznamu "World List of Universities", izdanem od mednarodnega združenja univerz (International Association of Universities, IAU). Državo izberemo iz menija (prisotna je Slovenija), opcijsko vtipkamo ključno besedo in sprožimo iskanje. [Zapis: 16.6.2000][Ažuriranje: 12.6.2008]

Description (Opis): Database of Universities Worldwide enables searching. Momentary it contains links to 8.066 Universities in 194 Countries (June 11, 2008). The list of Institutions is founded on the list "World List of Universities", issued by the Interantional Association of Universities, IAU. Searching: we choose the country from the list (Slovania), keywords by option. [Record: 16.6.2000][Updating: June 12, 2008]

Ključne besede / Keywords: izobraževanje; svetovne univerze; univerze; visoko šolstvo / education; higher education; universities, universities wordwide

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]

__________________________________________________________________________________________

Universities Worldwide (2)

Tip vira / Resource type: seznam / list

Avtorsko varstvo (Copyright): © Alphastandard.net/World. Webmaster: Antonis Symeonakis

Opis (Description): strežnik streže s sklopom informacij online: Avstralija, Evropska zveza, Kanada, ZDA. Evropska zveza: evropske politične stranke, evropske univerze, evropsko časopisje itd. Povezave vodijo do svetovnih univerz, urejenih abecedno po državah – sprožite povezavo pod Slovenia za dostop do slovenskih univerz. [Zapis: 03.12.2007]

Description (Opis): The server serves us with complex information online: Australia, Canada, European Union, United States. European Union: European political parties, European Universities, European Newspapers etc. Links to Universities Worldwide in alphabetical states order are available – under the link Slovenia you arrive to the Slovenian Universities. [Record: December 03, 2007]

Ključne besede / Keywords: evropske univerze; izobraževanje; svetovne univerze; univerze; visoko šolstvo / education; european universities; higher education; universities; universities worldwide

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]

_____________________________________________________________________________________

University Directory. Universities Worldwide

Tip vira / Resource type: seznam / list

Avtorsko varstvo (Copyright): © 123World.com

Opis (Description): na voljo je seznam kolidžev in svetovnih univerz, urejen abecedno. [Zapis: 04.12.2007]

Description (Opis): The alphabetical arranged web directory provides access to the Colleges and Universities Worldwide..[Record: December 04, 2007]

Ključne besede / Keywords: izobraževanje; svetovne univerze; univerze; visoko šolstvo / education; higher education; universities; universities worldwide

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si