Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 312  Demografska statistika
         Demographic statistics

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. IDB Population Pyramids

  2. International Data Base (IDB)

  3. United States Population Pyramids


IDB Population Pyramids

Tip vira / Resource type: baza podatkov; grafi / database; graphs

Avtor (Author): U.S. Census Bureau, Population Division

Opis (Description): na voljo so populacijske piramide za izbrano državo (grafi, ki kažejo distribucijo prebivalstva po starosti in spolu). Državo izberemo iz menija (npr. Slovenijo). Vir: U.S. Census Bureau. Mednarodna baza podatkov (IDB) vsebuje statistične tabele demografskih in družbeno-ekonomskih podatkov za 227 držav. [Zapis: 26.08.2000]

Description (Opis): The population pyramids offer graphs of the population, by age and sex, for a selected country. Source: U.S. Census Bureau, Population Division. [Record: August 26, 2000]

Ključne besede / Keywords: demografska statistika; piramide prebivalstva; prebivalstvo; statistika; svetovno prebivalstvo / demographic statistics; population; population pyramids; statistics; world population

[Hiperviri/Hypersources][VrhTop]


International Data Base (IDB)

Tip vira/Resource type: baze podatkov, grafi, tabele/databases, graphs, tables

Avtor (Author): U.S. Census Bureau, Population Division

Opis (Description): ponudba strežnika: tabele (demografski podatki izbrane države), države po velikosti (od leta 1950 do 2050), informacije o svetovni populaciji (trendi, povezave do zgodovinskih ocen, rojstva in smrti po letih, dneh, urah, sekundah), podatki o posameznih državah (populacijske piramide). Populacijske piramide: populacijski grafi po spolu in starosti za izbrano državo. Na voljo je izrazje in pogosto zastavljena vprašanja (faq). [Zapis: 06.02.2009]

Description (Opis): The server offers: tables (Demographic data for selected indicators, countries and user-selected regions, and years), Country Rankings (Largest countries for any year, 1950 to 2050), World Population Information (Global population trends, links to historical population estimates, population clocks, and estimates of population, births, and deaths occurring each year, day, hour, or second), Single Country Data: (Summary data, population pyramids and access to more data for a single country). Population Pyramids: Graphs of the population, by age and sex, for a selected country. Glossary and FAQ (Frequently Asked Questions) are available. [Record: February 06, 2009]

Ključne besede/Keywords: demografska statistika; prebivalstvo; statistika; svetovno prebivalstvo / demographic statistics; population; statistics; world population

[Hiperviri/Hypersources][VrhTop]


United States Population Pyramids   

Tip vira / Resource type: podatki; animacije / data; animations

Avtor (Author): Ed Stephan

Opis (Description): animirana piramida prebivalstva v ZDA, 1950-2050 (milijoni), po starosti in spolu. Pod povezavo other countries age je starostna statistika drugih držav. Vir: U.S. Census Bureau. Priporočilo: ne spreglejte drugih zanimivih animacijskih projektov: Charlie Chaplin, Galileo Galilei, Lunine faze, Mona Lisa, planetarne orbitale itd. [Zapis: 26.08.2000]

Description (Opis): animation pyramid of the US population, 1950-2050 (millions), by age and sex. Source: U.S. Census Bureau, Population Division. Don"t miss the other very interesting animations. [Record: August 26, 2000]

Ključne besede / Keywords: demografska statistika; piramide prebivalstva; prebivalstvo; statistika; svetovno prebivalstvo / demographic statistics; population; population pyramids; statistics; world population

[Hiperviri/Hypersources][VrhTop]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si