Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 937  Zgodovina starega veka: Rim
           Ancient history: Rome

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Historic Atlas Resource - Europe

  2. Provinciae Imperii Romani

  3. The Crazy Caesars of Rome

  4. The Roman-Byzantine Period


Historic Atlas Resource - Europe

Tip vira / Resource type: zbirka slik / images collection

Avtorsko varstvo (Copyright): © John Nicols

Opis (Description): na voljo je redka zbirka slik rimske arhitekture in umetnosti. Strukturiranost vsebine: mesto, gospodarstvo, voda, religija in zemlja. Izbiramo med manjšimi in večjimi slikami v formatu JPG. Zgodovinski in kulturni viri: The University of Oregon OSSHE. [Zapis: 26.08.2000]

Ključne besede / Keywords: stari Rim; zgodovina starega veka / ancient history; ancient Rome

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


The Crazy Caesars of Rome   

Tip vira / Resource type: dokument; epizode; slike / document; episodes; images

Avtor (Author): Joan Bos

Opis (Description): niz epizod o norih rimskih cesarjih, del niza “The Mad Monarch”. Čeprav nekateri od vladarjev niso bili zares nori, so bili posebneži. Najbolj razvpita rimska cesarja sta bila: Kaligula (12-41 n.š.) in Neron (37-68 n.š.). Najbolj kruti cesarji, nekateri med njimi so se imeli za bogove, npr. Domicijan (51-96 n.š.). Cesarji so slikovno prikazani. Več informacij o rimskih cesarjih nudijo povezave na biografije Nerona in drugih rimskih cesarjev. Na voljo so slike kovancev. [Zapis: 26.08.2000]

Ključne besede / Keywords: biografije; rimski cesarji; stari Rim; zgodovina starega veka / ancient history; ancient Rome; biographies; Roman emperors

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Provinciae Imperii Romani   

Tip vira / Resource type: raziskovalni projekt / research project

Opis (Description): raziskovalni projekt študentov rimske zgodovine na univerzi The University of South Dakota, 1996. Izidi projekta so na ogled v slikovnem zemljevidu označenih pokrajin rimskega imperija in na seznamu. Raziskave študentov so vključevale: vire (bibliografije), geografijo, prebivalstvo, administracijo, gospodarsko in družbeno življenje posamezne pokrajine. Strežnik vsebuje pisno in grafično gradivo raziskav. [Zapis: 26.08.2000]

Ključne besede / Keywords: stari Rim; zgodovina starega veka / ancient history; ancient Rome

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


The Roman-Byzantine Period

Tip vira / Resource type: dokumenti; slike / documents; images

Opis (Description): strežnik nudi besedne in slikovne prikaze rimsko-bizantinskega obdobja. “Okušamo” tipično hrano tega obdobja, pijemo iz vodnih virov, srečujemo pomembne osebe tega časa, občudujemo čudovita oblačila. [Zapis: 26.08.2000]

Ključne besede / Keywords: stari Bizanc; stari Rim; zgodovina starega veka / ancient Byzantium; ancient history; ancient Rome

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si