Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 004.4  Programje
          Software

 

 004.43 Programski jeziki (Programming languages)

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. CNET.com - Welcome to CNET

  2. Conferencing Software for the Web

  3. Jumbo! Download Network

  4. Nerd's Heaven: The Software Directory Directory

  5. Shareware.com

  6. ZDNet Downloads - Download top-rated shareware, freeware


CNET.com - Welcome to CNET

Tip vira / Resource type: seznam; novice; ocene programja / list; news; software reviews

Avtorsko varstvo (Copyright): © CNET, Inc.

Opis (Description): strežnik CNET.com (The Computer Network) ponuja vire pod področji: gradnja strežnika za www (ocene, novice, viri), igre (ocene, novice, prenos, vodiči), iskanje, najnovejše tehnične novice, novice (radio CNET, tržna poročila), posebna poročila (ocene programja, vodiči za prenos programov), programje (programje "shareware/freeware" za PC in Macintosh, uredniška priporočila), računalniška strojna oprema (ocene, najnovejši izdelki, novice). [Zapis: 08.10.1999][Ažuriranje: 27.09.2009]

Description (Opis) The server CNET.com

Ključne besede / Keywords: programje; računalniška strojna oprema / computer hardware; software

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Conferencing Software for the Web

Tip vira / Resource type: vodič; članki; ocene programja / guide; articles; software reviews

Avtorsko varstvo (Copyright): © Thinkofit

Opis (Description): izčrpen vodič do programja za www-podprte diskusije: forume in asinhrone skupinske komunikacije prek interneta in intraneta ter računalniško podprto sodelovanje delovnih skupin. Vsebina: programje "freeware", ocene izdelkov in članki. Zapisi vsebujejo: ime strežnika, URL, ime razvojnika programa in platformo. Pod sorodnimi viri najdemo programje za podporo klepetanju "v živo", video- in avdiokonferencam. Upravljalec strežnika: David R. Woolley. [Zapis: 08.10.1999][Ažuriranje: 27.09.2009]

Description (Opis): This site is designed as an independent, objective, and comprehensive index of tools and resources in the area of online communication, including conferencing, collaborative work, e-learning, and online communities. Both commercial and freeware tools are covered. It is published as a free service of Thinkofit and maintained by David R. Woolley. Main Index: Real time web conferencing, Video conferencing, Audio conferencing, Web collarobaration Software, Forum software, Book reccomendation, Site map. An independent guide to software for web collaboration, web conferencing, online communities & social media. [Record: October 08, 1999][Updating: September 27, 2009]

Ključne besede / Keywords: konferenčno programje; programje / conferencing software; software

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Jumbo! Download Network

Tip vira / Resource type: arhiv programja / software archive

Avtorsko varstvo (Copyright): © internet.com Corp.

Opis (Description): arhiv vsebuje programje, klasificirano pod 27 področji, kot so: igre, izobraževanje, internet in intranet, multimedija, poslovanje itd. Katalogizacija znotraj področja je avtomatska. Na voljo je programje "shareware" in "freeware". Vire lahko iščemo ali jih pregledujemo. Zapisi vsebujejo opis izdelka, velikost datoteke in datum. [Zapis: 08.10.1999][Ažuriranje: 27.09.2009]

Description (Opis): The software archive contains software classified under 27 topics, as: games, education, internet and intranet, multimedia, bussiness, etc. Shareware and freeware software is available. Searching is possible. [Record: October 08, 1999][Updating: September 27, 2009]

Ključne besede / Keywords: izobraževalno programje; namizno založništvo; programje / desktop publishing; educational software; software

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Nerd's Heaven: The Software Directory Directory  

Tip vira / Resource type: direktorij; arhiv programja / directory; software archive

Opis (Description): ste neuspešni pri iskanju ustreznega programja na strežnikih v internetu? Poskusite v direktoriju direktorijev programja. Pod vsako povezavo je "na tone izdelkov". Področja: programje za uporabo interneta, operacijski sistemi, splošno programje, znanstveno programje; programje za MS Windows, Macintosh in druge platforme. Če potrebujete telekonferenčno programje za platforme Windows, Macintosh, Unix/Linux ali OS/2, boste obiskali strežnik VirtualVoice. Znanstveno programje: programje za npr. matematike in kemike. Na strežniku Freshmeat je dostopen izčrpen arhiv programja. Obiščite ta "nebeško bogat" strežnik. [Zapis: 08.10.1999][Ažuriranje: 27.09.2009]

Description (Opis): Finding it hard to track down all the software directories? You've come to the right place, the Software Directory Directory. Get your mitts on the places to get your mitts on stuff. Shareware, freeware, public domain, high tech, you name it. Tons of stuff at every link. CATEGORIES: General Software, Internet Software, Operating Systems, Scientific Software, Windows Software, Macintosh Software, Other Platforms, User Groups, Commercial Vendors, Nerdly Interest. [Record: October 08, 1999][Updating: September 27, 2009]

Ključne besede / Keywords: programje / software

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Shareware.com

Tip vira / Resource type: arhiv programja; ocene programja; iskalni stroj / software archive; software reviews; search engine

Avtorsko varstvo (Copyright): © CNET Networks, Inc.

Opis (Description): arhiv Shareware.com vsebuje programje za različne platforme. Arhiv pregledujemo ali v njem iščemo. Shareware.com indeksira več kot 250,000 programskih datotek, razpoložljivih v arhivih/strežnikih v internetu, vključno s programjem "shareware", "freeware", demo... Iskanje programja: s ključnimi besedami, po imenu datoteke, ob izbiri platforme iz menija. Zapisi vsebujejo velikost datoteke, datum in za nekatero programje za uporabnika koristne opise. Lahko se odločimo za pregledovanje domene "download.com" po področjih. Ne spreglejte strokovnih ocen programja in "najbolj popularnega" programja za PC in Macintosh. Na voljo so brezplačne publikacije, informacije o računalniški strojni opremi, novice in poslovne rešitve.[Zapis: 08.10.1999][Ažuriranje: 27.09.2009]

Description (Opis): The software archive contains freeware and shareware software. The archive is browsable and searchable. Categories: audio, video, internet, games. business, mobile, design, web developer, software developer, utilities & drivers, desktop enhancements, home & education, Mac software. [Record: October 08, 1999][Updating: September 27, 2009]

Ključne besede / Keywords: programje; računalniška strojna oprema / computer hardware; software

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


ZDNet Downloads - Download top-rated shareware, freeware

Tip vira / Resource type: arhiv programja; ocene programja / software archive; software reviews

Avtorsko varstvo (Copyright):  © ZD Inc.

Opis (Description): vloga tega arhiva je prav ta, ki jo pričakujemo od arhiva. Njegova vsebina je klasificirana po področjih, z informativnimi opisnimi zapisi. Zapisi vsebujejo strokovne ocene programja. Področja pokrivajo na tisoče programskih paketov, od iger, interneta, multimedije, Macintosha, do izobraževanja in poslovanja. Arhiv pregledujemo ali v njem s ključnimi besedami iščemo. Na domači strani ZDNet preberemo novice in prelistamo publikacije, npr.: PC Magazine, PC Week, Macworld in druge. [Zapis: 08.10.1999][Ažuriranje: 27.09.2009]

Description (Opis): The classified software archive is browsable and searchable. Categories: news & blogs, videos, white papers, downloads, reviews, popular. [Record: October 08, 1999][Updating: September 27, 2009]

Ključne besede / Keywords: izobraževalno programje; periodika; programje; serijske publikacije / educational software; periodicals; serial publications; software

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si