Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 341  Mednarodno pravo
           International law

 

 341.7 Veleposlaništva (Embassies)

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Europa

  2. European Integration Current Contents
  3. EUR-Lex: European Union law
  4. Food Law Pages
  5. Foreign and International Law

  6. United Nations Cyberschoolbus
  7. United Nations Scholars' Workstation

Europa

Tip vira / Resource type: direktorij; novice / directory; news

Avtorsko varstvo (Copyright): © European Communities

Opis (Description): informacije o Evropski zvezi so strukturirane v štiri skupine: novice (tisk, dogodki, Evro, statistika itd.), inštitucije (podrobnosti in povezave na inštitucije EU), politika (zakonodaja, statistika, publikacije itd.), abc (splošne informacije o EU, uradni dokumenti, publikacije itd.). Strežnik je na voljo v več evropskih jezikih.

Ključne besede / Keywords: Evropa; Evropska zveza; evropska zakonodaja; evropsko pravo; evropske novice; inštitucije Evropske zveze; mednarodno pravo; pravo; zakoni Evropske zveze / Europe; European law; European legislation; European news; European Union; European Union institutions; European Union laws; international law; law

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


European Integration Current Contents

Tip vira / Resource type: projekt; seznami / project; lists

Avtor (Author): Academy of European Law online; skupinski projekt: Jean Monnet Program, Harvard Law School; Jean Monnet Center; NYU School of Law in Academy of European Law, European University Institute.

Opis (Description): pod projektom “Jean Monnet Project”, ki je zaživel leta 1990, evropska Komisija podpira univerzitetne pobude za izobraževanje o evropski integraciji. Discipline v glavnem pokrivajo: pravo, ekonomijo, politiko in zgodovino. Internet dejavnosti programa Jean Monnet: delovna gradiva z raziskavami o evropski integraciji (arhiv ERPA - European Research Papers Archive), učna gradiva o evropskem pravu in inštitucijah, pravo regionalnih ekonomskih integracij v ameriški hemisferi in svetovno trgovinsko pravo, koledar svetovnih dogodkov o evropski integraciji, EU center na harvardskih straneh. Del strežnika “Academy of European Law online” sta tudi online publikaciji “European Journal of International Law” in “European Foreign Policy Bulletin”. Ponudniki gradiv, namenjenih le izobraževanju, so: Academy of European Lawat, EUI, Florence; Jean Monnet Program, Harvard Law School; Jean Monnet Center, NYU School of Law. Pod povezavo “European Integration Current Contents” je na voljo seznam publikacij, pomembnih za raziskave o evropski integraciji. Trenutno je 109 publikacij, izdanih v devetih jezikih v 14 državah. Nove izdaje publikacij so objavljene dvo-tedensko in mesečno. Koledar vodi do informacij o konferencah, okroglih mizah, specializiranih predavanjih in poletnih šolah o evropski integraciji. [Zapis: 04.01.2002]

Ključne besede / Keywords: Evropa; Evropska zveza; evropska integracija; evropske raziskave; izobraževanje; koledar dogodkov; konference; mednarodno pravo / conferences; Europe; European integration; European research; European Union; education; events calendar; international law

[Hiperviri/Hypersources][Vrh//Top]


EUR-Lex: European Union law

Tip vira / Resource type: indeks / index

Opis (Description): strežnik nudi dostop do evropske zakonodaje, sporazumov in drugih dokumentov. Jeziki: dokumenti so dostopni v 11 jezikih. [Zapis: 03.02.2001]

Ključne besede / Keywords: Evropa; Evropska zveza; evropska zakonodaja; evropsko pravo; mednarodno pravo; pravo; sporazumi; zakoni Evropske zveze / agreements; Europe; European legislation; European law; European Union; European Union laws; international law; law

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Food Law Pages

Tip vira / Resource type: zbirka / collection

Avtor (Author): David Jukes, Reading University Department of Food Science and Technology, UK (Velika Britanija)

Opis (Description): programa o zagotavljanju kakovosti hrane in zakonodaji sta namenjena zlasti študentom. Referenčni seznami vsebujejo povezave do evropskih zakonodajnih dokumentov in označevanju hrane. Evropska zakonodaja o hrani je urejena po letnicah. Dostopne so evropske in mednarodne zakonodajne novice FAO/WHO. [Zapis: 26.01.2001]

Ključne besede / Keywords: Evropa; Evropska zveza; evropska zakonodaja; evropsko pravo; hrana; mednarodno pravo; pravo; predpisi; zakoni Evropske zveze; zakoni o hrani / Europe; European legislation; European law; European Union; European Union laws; food; food laws; international law; law; regulations

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Foreign and International Law

Tip vira / Resource type: zbirka / collection

Avtor (Author): Susan Lewis-Somers, J.W. Long Law Library, Willamette University, WillametteUniversity College of Law

Opis (Description): izčrpna zbirka mednarodne zakonodaje in mednarodnega prava. Povezave na vire in vsebina dolgega dokumenta so urejeni pod področji: mednarodne organizacije (mednarodne pogodbe in sporazumi), človekove pravice (mednarodni odnosi), ustavna sodišča (zakonodajni in vladni strežniki), diskusijske skupine, citiranje virov in iskalni stroji.

Ključne besede / Keywords: človekove pravice; mednarodne pogodbe; mednarodni sporazumi; mednarodne organizacije; mednarodno pravo; pravo; zakonodaja / human rights; international agreements; international organizations; international law; international treaties; law; legislation

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


United Nations Cyberschoolbus

Tip vira / Resource Type: dokumenti; celotno besedilo / documents; full text

Avtor (Author): United Nations

Avtorsko varstvo (Copyright): © United Nations

Opis (Description): na voljo so viri za učitelje in učence. Učni načrti pokrivajo različna področja za različna starostna obdobja učencev: tekoči svetovni dogodki in vpletenost Združenih narodov, tehnologija, mir, mesta, človekove pravice, zdravje, revščina, čistejši oceani (morje in okolje). Beseda o Združenih narodih: Združeni narodi uradno obstajajo od 24. oktobra 1945 (tedaj je sporazum ratificiralo 51 držav članic; trenutno je 189 članic). Ključni namen Združenih narodov je povezovati narode k skupnemu cilju za mir in razvoj, na temelju pravic, človekovega dostojanstva in v dobro vsem ljudem. Združeni narodi imajo lastno zastavo, poštni urad in poštne znamke ter šest uradnih jezikov (arabski, kitajski, angleški, francoski, ruski in španski). [Zapis: 04.01.2002]

Ključne besede / Keywords: človekove pravice; izobraževanje; mednarodno pravo; okolje; statistika; Združeni narodi / education; environment; human rights; international law; statistics; United Nations

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


United Nations Scholars' Workstation

Tip vira / Resource type: zbirke; katalogi / collections; catalogues

Avtor (Author): Yale University Library and Social Science Statistical Laboratory; Sandra K. Peterson, Government Documents Librarian, Social Sciences Libraries & Information Services

Avtorsko varstvo (Copyright): © Yale University

Opis (Description): zbirke dokumentov, podatkov, zemljevidov in kazalcev na tiskane in elektronske vire pokrivajo naslednja področja: ekonomski in družbeni razvoj, okolje, človekove pravice, mednarodni odnosi, mednarodna trgovina, prebivalstvo in demografija itd. Internetni dostop do informacij o Združenih narodih: po organizacijski strukturi Združenih narodov, po raziskovalni disciplini, po geografskem področju, bibliografske informacije, dostop do zakonodoje ZDA. Na voljo so knjižnični viri o Združenih narodih (izbrana gradiva v pravni univerzitetni knjižnici Yale University), bibliografije in referenčni vodiči o specializiranih področjih (dokumentacija/raziskave Združenih narodov – poročila, resolucije, tisk…), knjižnični katalogi agencije Združenih narodov. [Zapis: 04.01.2001]

Ključne besede / Keywords: bibliografije; človekove pravice; demografija; knjižnični katalogi; mednarodno pravo; okolje; referenčna dela; študije; tisk; Združeni narodi / bibliographies; demography; environment; human rights; international law; library catalogues; reference works; studies; the press; United Nations

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si