Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 51  Matematika
       Mathematics

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Eric W. Weisstein’s MathWorldTM

  2. FIZ Karlsruhe and STN Interantional

  3. History of Mathematics

  4. Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles

  5. Martindale's Calculators On-line Cemter: Mathematics

  6. Mathematics WWW Virtual Library

  7. MathMol


Eric W. Weisstein’s MathWorldTM    

Tip vira / Resource type: zapisi; animacije / records; animations

Avtor (Author): Eric W. Weisstein

Avtorsko varstvo (Copyright): © Eric W. Weisstein; Wolfram Research, Inc.

Opis (Description): avtor Eric Weisstein je več kot deset let zbiral matematične vire. Je avtor nagrajene knjige “Concise Encyclopedia of Mathematics” (1998). Vsebina na 1,969 straneh je podobna tej, ki jo nudi strežnik. “MathWorld” je interaktivna matematična enciklopedija, namenjena študentom, predavateljem in raziskovalcem. Vsebuje 9,555 zapisov; 167,956 navskrižnih referenc; 3,814 slik; 84 animacij; 934 živih Java appletov. “MathWorld” je prejemnik številnih nagrad. Strežnik vsebuje žive grafične 3D Java Applete. Podrobnejše informacije o 3D Java Appletih so pod povezavo [LiveGraphics3D description]. Seznam zapisov, ki vsebujejo 3D Applete, je pod povezavo [index to animations]. Vsebina: algebra, uporabna matematika, računi in analize, temelji matematike, geometrija, zgodovina in izrazje, verjetnost in statistika, teorija števil. Učimo se v online učilnici MathWorld. Ažuriranje strežnika: tekoče. [Zapis: 06.08.2000][Ažuriranje: 23.10.2009]

Description (Opis): MathWorldTM is the web's most extensive mathematical resource, provided as a free service to the world's mathematics and internet communities as part of a commitment to education and educational outreach by Wolfram Research, makers of Mathematica. MathWorld has been assembled over more than a decade by Eric W. Weisstein with assistance from thousands of contributors. Since its contents first appeared online in 1995, MathWorld has emerged as a nexus of mathematical information in both the mathematics and educational communities. It not only reaches millions of readers from all continents of the globe, but also serves as a clearinghouse for new mathematical discoveries that are routinely contributed by researchers. Its entries are extensively referenced in journals and books spanning all educational levels, including those read by researchers, elementary school students and teachers, engineers, and hobbyists. MathWorld is actively developed and maintained. The site is updated daily. MathWorld currently features a number of innovative interactive elements that enhance its usability for a variety of different readers. Contents: algebra, applied math, calculus and analysis, foundations of mathematics, geometry, history and terminology, number theory, probability and statistics, recreational mathematics, topology. Available are: alphabetical Index, interactive entries, new in MathWorld MathWorld classroom. [Record: August 06, 2000][Updating: October 23, 2009]

Ključne besede / Keywords: enciklopedije; matematika; referenčna dela / encyclopaedias; mathematics; reference works

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


History of Mathematics   

Tip vira / Resource type: arhiv; indeksi; dokumenti; celotno besedilo / archive; indexes; documents; full text

Avtor (Author): John J O'Connor; Edmund F Robertson

Opis (Description): prispevke o zgodovini matematike in matematikih izbiramo iz indeksov (JavaScript) področij, biografij, zemljevidov rojstnih letnic in krajev. Biografski indeksi: izbiramo med abecedno ali kronološko (-500, 500-1499, 1500-1599…) urejenimi indeksi. Na voljo so matematiki dneva. Arhiv omogoča iskanje s ključnimi besedami in frazami (besednimi zvezami). Ponudnik virov: School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland.(Škotska). [Zapis: 06.08.2000][Ažuriranje: 23.10.2009]

Description (Opis):The MacTutor History of Mathematics archive offers: biographies index, history topics index, additional material index, famous curves index, mathematicians of the day, help FAQ. You can search the archive. or browse from the menus. If the menus do not work, go to the Non-JavaScript index. The mathematical sources maid available: School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland. Created by John J O'Connor and Edmund F Robertson. [Record: August 06, 2000][Updating: October 23, 2009]

Ključne besede / Keywords: biografije; matematika; zgodovina matematike / biographies; history of mathematics; mathematics

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles       

Tip vira / Resource type: interaktivne uganke / interactive puzzles

Avtorsko varstvo (Copyright): © Alexander Bogomolny

Opis (Description): ponudba strežnika: interaktivna matematika (aritmetika in geometrija), igre in uganke. Programski jezik: Java. Strežnik "streže" rešitve raznovrstnih nakazanih matematičnih problemov in "prisili" študente k "uporabi možganov".  Večji del strežnika je namenjen reševanju problemom v geometriji. Tudi algebra in aritmetika sta hitro rastoči veji matematike.  Tudi matematika zna biti zabavna za učenje. [Zapis: 25.01.2001][Ažuriranje: 23.10.2009]

Description (Opis): As the author write: Raymond Smullyan, a Mathematician, Philosopher and author of several outstanding books of logical puzzles, tells, in one of his books, a revealing story. A friend invited him for dinner. He told Smullyan that his teenage son was crazy about Smullyan's books and could not wait to meet him. The friend warned Smullyan not to mention that he is a Mathematician and that Logic is a part of Mathematics because the young fellow hated Mathematics.Having told this story, would it be wise to announce up front what this site is about? Perhaps against a better judgement, I've put together a manifesto that aims to explain the purpose of this site. In one section of the site, solutions to a variety of problems are given in an outline with missing pieces. This is a perfect way to provoke students' thinking The biggest portion of the site is devoted to problems in geometry. Algebra and arithmetic are branches of mathematics that grow on the same stem. Arithmetic is where we all start. Taught properly, it's a front door to the power of algebra Algebra and arithmetic are branches of mathematics that grow on the same stem. Algebra is a step ahead. Use it to solve more advanced problems and explain the wonderful and funny arithmetic tricks. Mathematics is really a great fun. [Record: January 25, 2001][Updating: October 23, 2009]

Ključne besede / Keywords: matematika; matematične uganke / mathematics; mathematical puzzles

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Mathematics WWW Virtual Library

Tip vira / Resource type: seznami / lists

Avtorsko varstvo (Copyright): © Department of Mathematics, 208 Love Building, 1017 Academic Way, Tallahassee, FL 32306-4510 | 850/644-2202
Opis (Description): zbirko matematičnih virov vzdržuje matematični oddelek univerze Florida State University, Department of Mathematics. Strukturiranost virov: arhivi, bibliografije, e-publikacije, izobraževanje, naslovi (matematična društva v ZDA in Evropi, e-poštni naslovi matematikov), skupine novic, programje, specializirani strežniki, strežniki matematičnih oddelkov (urejeni po državah, s številom oddelkov v posamezni državi), visoke šole. [Zapis: 06.08.2000][Ažuriranje: 02.09.2002]

Description (Opis): The collection of the mathematical resources is maintained by The  Florida State University, Department of Mathematics. The sources: archives, bibliographies, e-publications, education, addresses (matematics associations in USA and Europe), newsgorups, software, spcialized fields, science and math, high school servers. [Record: August 06, 2000][Updating: October 23, 2009]

Ključne besede / Keywords: bibliografije; izobraževanje; matematika; matematični oddelki; periodika; serijske publikacije; visoko šolstvo / bibliographies; education; higher education; mathematics; mathematical departments; periodicals; serial publications

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Martindale's Calculators On-line Cemter: Mathematics     

Tip vira /Resource type: baze podatkov; kalkulatorji; pretvorniki / calculators; converters; databases

Avtor (Author): Jim Martindale

Avtorsko varstvo (Copyright): © Jim Martindale

Opis (Description): strežnik nudi bogato zbirko kalkulatorjev online. Trenutno (23.10.2009) je na voljo več kot 23,785 kalkulatorjev in preglednic, več kot 3,710 tečajev, predavanj, priročnikov in številnih filmskih in video prezentacij, simulacij in animacij. Področja matematike: predmetna klasifikacija, slovarji in simboli, pretvorniki merskih enot, namizni kalkulatorji, temeljni (seštevanje, odštevanje, deljenje, množenje) in kompleksni matematični kalkulatorji, video matematična predavanja online, multimedijska galerija učnih gradiv itd. Kompleksni matematični kalkulatorji po specifičnosti: algebra, algoritmi, geometrija, integrali, kompleksna števila, kriptografija, logaritmi itd. Kompleksni matematično-izobraževalni kalkulatorji so na voljo v več jezikih: angleški, francoski, italijanski, japonski, kitajski, nemški, portugalski, španski in švedski jezik  Kalkulatorji online (URL): Calculators On-Line Center. [Zapis: 06.08.2000][Ažuriranje: 25.08.2005]

Description (Opis): Online mathematics center offers very rich matematical sources: Calculators, Applets, Spreadsheets, and where Applicable includes: Courses, Manuals, Handbooks, Simulations, Animations, Videos/Movies, etc. Currently the Calculators On-Line Center contains over "23,785" Calculators & Spreadsheets,  over "3,710" Courses, Lectures, Manuals, Handbooks, & "1,000's" of Movies, Videos, Simulations & Animations.  [Record: August 06, 2000][Updating: October 23, 2009]

Ključne besede / Keywords: kalkulatorji; matematika; matematični izračuni; matematični kalkulatorji; računanje / calculators; calculation; mathematics; mathematical calculations; mathematical calculators

 

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si