Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 528.23  Koordinatni sistemi
                  Coordinate systems

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Coordinate Systems Overview


Coordinate Systems Overview   

Tip vira / Resource type: dokumenti; celotno besedilo; slike; diagrami / documents; full text; images; diagrams

Avtor (Author): Peter H. Dana, Department of Geography, University of Texas at Austin

Avtorsko varstvo (Copyright): © Peter H. Dana

Opis (Description): gradivo o koordinatnih sistemih je namenjeno študiju, raziskovanju in izobraževanju. Vsebuje opise lokalnih, globalnih koordinatnih sistemov in geografskih informacijskih sistemov. V uporabi so različni koordinatni sistemi, ki temeljijo na geodetskih datumih, enotah, projekcijah in referenčnih sistemih. Tabela vsebine: temeljni korodinatni sistemi (dvo- in tri-dimenzionalni), referenčni elipsoidi, geodetski datumi, koordinatni sistemi (globalni: svetovni geografski referenčni sistemi), lokalni (polarni, nacionalni mrežni, drugi), reference. Vsebina je podprta s slikami v formatu GIF in diagrami. [Zapis: 26.08.2000]

Ključne besede / Keywords: geografski informacijski sistemi; izobraževanje; koordinatni sistemi / coordinate systems; education; geographic information systems

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si