Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 820/899  Književnost posameznih jezikov
                    Literature of individual languages

 

 820 Angleška književnost (English literature)
 820(73) Ameriška književnost (American literature)
 87 Klasična književnost (Classical literature)

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Electronic Text Center Holdings


Electronic Text Center Holdings    

Tip vira / Resource type: zbirke; slike / collections; images

Avtorsko varstvo (Copyright): © Rector and Visitors of the University of Virginia

Opis (Description): literarna dela vključujejo približno 51,000 on- in off-line del v dvanajstih jezikih, z več kot 350,000 slikami. Številna dela in slike so javno dostopne, čeprav vsa besedila niso v javni domeni (t. j. ne moremo jih objavljati brez poprejšnjega dovoljenja). Več o tem najdemo pod povezavo “Conditions of Use”. Javno so dostopna npr. dela Williama Shakespearea (1564-1616): "The First Folio and Early Quartos of William Shakespeare" (46 del), "Shakespearean Prompt-Books of the Seventeenth Centur", Bibliographical Society of the University of Virginia, 1997. Domača stran: Etext Center Home Page, University of Virginia Library. [Zapis: 06.08.2000][Ažuriranje: 12.09.2001]

Ključne besede / Keywords: angleška književnost; književnost; književnost posameznih jezikov; knjižnični katalogi; referenčna dela; večjezična dela / english literature; literature of individual languages; library catalogues; literature; multilingual works; reference works

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si