Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 631  Kmetijstvo
           Agriculture

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. AgroWeb Slovenija (AgroWeb Slovenia)
  2. FAO
  3. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (Institute of Agriculture and Forestry Maribor)

AgroWeb Slovenija

Tip vira /Resource type: informacijski sistem / information system

Avtor (Author): delovna skupina, Ljubljana, Slovenija; sodelovanje s FAO SEUR (working group, Ljubljana, Slovenia; cooperation with FAO SEUR

Opis (Description): slovenski informacijski sistem AgroWeb Slovenija pokriva kmetijstvo in sorodna področja. Razvoj sistema poteka z mednarodnim sodelovanjem z organizacijo  FAO SEUR (FAO Subregional Office for Central and Eastern Europe). Sistem je zasnovan kot iskalnik, katalog in indeks. Dostopne so povezave na vladne ustanove, izobraževalne ustanove, raziskovalne inštitucije, nevladne organizacije, kmetijsko trženje, evropska povezovanja, živilstvo in prehrano, gozdove in druge kmetijske strežnike. Gostitelj: Biotehniška faklteta. [Zapis: 04.02.2005]

Description (Opis): Slovenian information system AgroWeb Slovenia covers agriculture and agriculture related subjects. It is a part of the AgroWeb Central and Eastern Europe Network. System is created as search engine, catalogue and index. It provides information on agricultural institutions, governmental institutions, educational institutions, nongovernmental institutions, research institutions, agromarketing, food and nutrition, forestry and links to other agricultural information servers. Pages are hosted by Biotechnical Faculty. [Record: February 04, 2005]

Ključne besede / Keywords: gozdovi; kmetijstvo; prehrana; slovensko kmetijstvo; živilstvo / agriculture; food; forestry; nutrition; Slovenian agriculture

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


FAO

Tip vira / Resource type: organizacija; baze podatkov; novice / organization; databases; news

Avtor (Author): FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations

Avtorsko varstvo (Copyright): © FAO

Opis (Description): strežnik organizacije FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) pokriva naslednja področja: gospodarstvo, gozdarstvo, hrana, kmetijstvo in ribištvo. Na voljo so novice in publikacije. Zanimiv je digitalni fotoarhiv. [Zapis: 13.01.2001]

Description (Opis): FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) organization server covers the following subjects: economy, forestry, food, agriculture and fishery. Available are: news, publications and photo archive. [Record: January 13, 2001]

Ključne besede / Keywords: ekonomija; gozdarstvo; gospodarstvo; hrana; kmetijstvo; ribištvo / agriculture; economics; economy; fishery; forestry; food

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Tip vira / Resource type: ustanova / institution

Avtorsko varstvo (Copyright): © Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Opis (Description): Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je ustaova s tradicijo in globokimi koreninami svojega delovanja na področju razvoja slovenskega kmetijstva. Ključna naloga ustanove je izobraževanje in svetovanje uporabnikom s področja kmetijstva ter prenos najsodobnejših tehnoloških dognjanj v kmetijsko prakso. Povezave: ekološko kmetovanje, kmetijsko svetovanje, novice, sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, živinoreja in druge. [Zapis: 22.02.2006]

Description (Opis): Institute of Agriculture and Forestry Maribor is the institution with tradition and deep roots of its development activity of the Slovenian agriculture. Its key task is education and agricultural advise to users, as well as to transfer the most modern technological investigations into agricultural practice. Links: agricultural advice, ecological farming, fruit-culture, news, viticulture, stock-farming and others. [Record: February 22, 2006]

Ključne besede / Keywords: kmetijstvo; slovensko kmetijstvo / agriculture; Slovenian agriculture

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si