Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 001.894  Iznajdbe in odkritja
                 Inventions and discoveries

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Historical Inventions: A To Z
  2. Historical Inventors: A To Z
  3. Medieval Technology Pages

  4. The Galileo Project


Historical Inventions: A To Z

Tip vira / Resource type: zbirka / collection

Avtor (Author): Mary Bellis

Avtorsko varstvo (Copyright): © About.com, Inc.

Opis (Description): strukturiranost virov: zgodovinski izumi/iznajdbe od A-Ž (urejeni abecedno po izumu), kronologija izumov v dvajsetem stoletju (1900-1999), zgodovina računalnikov in interneta (prva miška, prvi disketni pogon); avstralski, ameriški, kanadski in kitajski izumi. Zgodovinski izumi/iznajdbe od A-Ž: avion in aviacija, asfalt, aspirin, avtomobil, barometer, baterija, črtna koda, košarka, kolo, krvne banke (medicinska odkritja), lepilo, pivo, žvečilni gumi in številni drugi. [Zapis: 03.03.2001][Ažuriranje: 28.12.2007]

Description (Opis): The structure of sources: historical inventions A-Z (alphabetical arranged), chronolgy of 20th century (1900-1999), computer history, internet history, Australian, American, Canadian and Chinese inventions. Historical inventions A-Z: aeroplain, asphalt, aspirin, car, bicycle, adhesive, medcical inventions and many others. [Record: March 03, 2001][Updated: December 28, 2007]

Ključne besede / Keywords: intelektualna lastnina; izumi; iznajdbe; kronologija; odkritja / chronology; discoveries; inventions; intellectual property

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Historical Inventors: A To Z

Tip vira / Resource type: zbirka / collection

Avtor (Author): Mary Bellis

Avtorsko varstvo (Copyright): © About.com, Inc.

Opis (Description): viri o izumiteljih/iznajditeljih so urejeni abecedno po izumitelju. Vključujejo biografije, kronologijo, afriško-ameriške lastnike patentov, kanadske in kitajske izumitelje ter druge. [Zapis: 03.03.2001][Ažuriranje: 28.12.2008]

Description (Opis): The sources about inventors are alphabetical arranged. They cover: biographies, chronology, Africa-American patent owners, Canadian and Chinese inventors and others. [Record: March 03, 2001][Updated: December 28, 2007]

Ključne besede / Keywords: biografije; intelektualna lastnina; izumi; iznajdbe; izumitelji; odkritja; patenti / biographies; discoveries; intellectual property; inventions; inventors; patents

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Medieval Technology Pages   

Tip vira / Resource type: zbirka; dokumenti; celotno besedilo / collection; documents; full text

Avtor (Author): Paul J. Gans

Avtorsko varstvo (Copyright): © Paul J. Gans, Dept. of Chemistry, New York University

Opis (Description): zbirka o srednjeveški tehnologiji nudi referenčne informacije o tehnološkem napredku, iznajdbah in sorodnih poljih v Zahodni Evropi. Strukturiranost: tematski indeks, kronološki pregled, bibliografske reference. Tematski indeks: arabska števila, igre, konstrukcija zgradb, kompas, magnet, milo, ogledalo, papir, prebivalstvo, pregled kemijske tehnologije, svila itd. [Zapis: 26.08.2000][Ažuriranje: 28.12.2007]

Description (Opis): The Medieval Technology Pages are an attempt to provide accurate, referenced information on technological innovation and related subjects in western Europe during the Middle Ages. Sources structure: subject index (direct access to all the technology pages), chronological/historical timeline, bibliographical references. Thematic index: arabic numbers, games, building construction, compass, magnet, soup, mirror, paper, population, chemical technology, silk, etc. [Record: August 26, 2000][Updated: December 28, 2007]

Ključne besede / Keywords: iznajdbe; kronologija; odkritja; srednjeveška tehnologija; zgodovina znanosti / chronology; discoveries; history of science; inventions; mediaeval technology

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


The Galileo Project  

Tip vira / Resource type: projekt; dokumenti; slike / project; documents; images

Avtorsko varstvo (Copyright): © Albert Van Helden

Opis (Description): projekt Galileo, Rice University, pokriva informacije o življenju in delu Galileia (1564-1642) in o znanosti tega časa. Vhod v projekt Galileo, z vidika življenja in dela Galilea, je prek soban vile Galilea (slika JPG). Bibliografske informacije o projektu, delih Galilea in njegovih vrstnikov, so na voljo v knjižnici. Viri, ki jih dr. Van Helden posebej priporoča, so urejeni v abecednem zaporedju avtorjev, s povezavami na pomembne dokumente. Tabela vsebine projekta Galileo: osebe (Giordano Bruno, Johannes Kepler, Vincenzo Galilei…), kraji (Italija), stvari (Gregorijanski koledar, Jupitrovi sateliti, termometer, teleskop…). [Zapis: 06.08.2000][Ažuriranje: 28.12.2007]

Description (Opis): The Galileo project, Rice University, covers the life of Galileo Galilei (1564-1642) and the science of that time. We enter the project Galileo  through the Galileo villa. Bibliographical information on project, Galileo works and the works of his contemporaries are available in the library. Toc: persons (Giordano Bruno, Johannes Kepler, Vincenzo Galilei…), places (Italy), things (Gregorian calendar, thermometer, telescope, etc.). [Record: August 06, 2000][Updated: December 28, 2007]

Ključne besede / Keywords: bibliografije; biografije; Galileo Galilei; iznajdbe; odkritja; zgodovina znanosti / discoveries; bibliographies; biographies; Galileo    Galilei; history of science; inventions

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si