Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 551.7  Stratigrafija (zgodovinska geologija)
               Stratigraphy (historical geology)

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Bacteria: Life History and Ecology
  2. UCMP Web Time Machine

UCMP Web Time Machine   

Tip vira / Resource type: razpredelnica; dokumenti / scale; documents

Avtor (Author): Allen Collins, Robert Guralnick, Brian R. Speer

Opis (Description): potovanje skozi geološko zgodovino Zemlje. S klikom na interaktivno površino časovne razpredelnice geoloških dob proučujemo fosilne zapise, stratigrafijo in tektoniko geoloških dob. Začnemo v dobi kenozoika (pred 65 milijoni leti do danes), vstopimo v dobo mezozoika (pred 245 do 65 milijoni leti) in paleozoika (pred 544 do 245 milijoni leti). Sledimo predkambrijski dobi (pred 4,500 do 544 milijoni leti). [Zapis: 04.03.2001]

Ključne besede / Keywords: stratigrafija; zgodovinska geologija / historical geology; stratigraphy

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si