Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 556  Hidrosfera. Hidrologija
           Hydrosphere. Hydrology

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Environment Canada’s Green Lane
  2. ERN - European Rivers Network and RiverNet
  3. Great Lakes Atlas – 3rd Edition

  4. IAH - International Association of Hydrogeologists
  5. International Hydrological Programme (IHP)
  6. World's Water

ERN - European Rivers Network and RiverNet

Tip vira / Resource type: novice; izobraževalni projekti / news; educational projects

Avtorsko varstvo (Copyright): © European Rivers Network

Opis (Description): evropsko omrežje ERN omogoča dostop do mednarodnih novic o vodah in rekah (okoljske analize, onesnaževanje rek itd.). Novice so strukturirane po dnevih (datumih). Prispevki vsebujejo izvlečke in povezave na dane strežnike. Dostopni so izobraževalni projekti o vodah in rekah, z izvlečki, URLji in informacijami za stike. [Zapis: 03.02.2001]

Ključne besede / Keywords: hidrosfera; hidrologija; okolje; reke; voda; veda o okolju; zaščita voda / environment; environmental science; hydrology; hydrosphere; rivers; water; water protection

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Great Lakes Atlas – 3rd Edition   

Tip vira / Resource type: atlas / atlas

Urednik (Editor): Kent Fuller, EPA (United States Environmental Protection Agency), Great Lakes National Program Office [et.al]

Opis (Description): tretja izdaja atlasa Velikih jezer (1995), je nastala v sodelovanju med kanadsko vlado in ameriško organizacijo za standardizacijo EPA. Področja: ekologija in reprodukcija, človekovo zdravje, človekova uporaba, ribe; geološka obdobja in mineralni viri. Tabela vsebine: naravni procesi v Velikih jezerih, ljudje in Velika jezera, problematika (onesnaževanje in nadzor), sporazumi o kakovosti voda Velikih jezer, izrazje, seznam zemljevidov in seznam diagramov. [Zapis: 26.08.2000][Ažuriranje: 07.01.2001]

Ključne besede / Keywords: ekologija; hidrosfera; hidrologija; jezera; mineralogija; stratigrafija; zgodovinska geologija / ecology; historical geology; hydrology; hydrosphere; lakes; mineralogy; stratigraphy

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


IAH - International Association of Hydrogeologists

Tip vira / Resource type: organizacija / organization

Opis (Description): IAH je znanstvena in izobraževalna organizacija hidrogeologov. Vključuje približno 4,000 članov v 135 državah. Na voljo so informacije o dejavnostih in delovnih skupinah IAH, hidrogeologiji, novice in konference. [Zapis: 03.02.2001]

Ključne besede / Keywords: hidrosfera; hidrologija; hidrogeologi; konference / conferences; hydrogeologists; hydrology; hydrosphere

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


International Hydrological Programme (IHP)

Tip vira / Resource type: baze podatkov; novice; izrazje / databases; news; terminology

Avtorsko varstvo (Copyright): © UNESCO

Opis (Description): medvladni znanstveni program o vodnih virih omogoča državam članicam boljše upravljanje vodnih virov in varovanje okolja. Dostopne so novice/dogodki, publikacije, baze podatkov, informacije o članicah in regionalni uradi. Baze podatkov: mednarodno hidrološko izrazje (na voljo v 11 jezikih), svetovni vodni viri in njihova uporaba (izčrpni podatki o globalnih vodnih virih in uporabi v gospodinjstvih, kmetijstvu in industriji). [Zapis: 03.02.2001]

Ključne besede / Keywords: hidrosfera; hidrologija; mednarodni hidrološki program; okolje; veda o okolju; voda; vodni viri / environment; environmental science; hydrology; hydrosphere; international hydrological programme; water; water sources

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


World's Water

Tip vira / Resource type: dokumenti; tabele; podatki; zemljevidi / documents; tables; data; maps

Avtor (Author): Pacific Institute for Studies in Development, Environment and Security

Avtorsko varstvo (Copyright): © Pacific Institute for Studies in Development, Environment and Security

Opis (Description): strežnik nudi tekoče informacije o vodah (vodnih virih, pitni vodi). Podatki v tabelah so strukturirani po celinah in državah. Na voljo so povezave na vladne in nevladne organizacije, univerze in diskusijske skupine. [Zapis: 26.01.2001]

Ključne besede / Keywords: hidrosfera; hidrologija; kakovost voda; okolje; veda o okolju; voda; vodni viri / environment; environmental science; hydrology; hydrosphere; water; water sources; water quality

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si