Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 78  Glasba
       Music

 

 782 Opera. Opereta (Opera. Operette)

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Classical composer biographies

  2. Mozart's Magical Music Life

  3. Worldwide Internet Music Resources


Worldwide Internet Music Resources

Tip vira / Resource type: seznam / list

Avtor (Author): William and Gayle Cook Music Library, Indiana University School of Music

Opis (Description): vsebina strežnika je urejena po področjih: klasični izvajalci, skupine in ansambli, skladatelji. Tipologija glasbe: baročna, Blues, elektronska glasba, filmska, glasba 20-tega stoletja, Jazz, operna, poročna in drugi tipi. Na voljo so glasbene raziskave in študije, publikacije, humor itd. Komercialni glasbeni svet: agencije, izdelovalci inštrumentov, radio in tv, založniki. [Domača stran].

Description: The contents of this server is topically organized: classical performers, groups and ansambles, composers. Music typology: baroque, Blues, electronic music, film music, music of the 20th century, Jazz, opera, wedding-music and other types. Musical research papers and studies, publications, humor etc. are also available. The commercial musical world: agencies, instrument makers, radio and tv, publishers. [Home page]

Ključne besede / Keywords: glasba; skladatelji / composers; music

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si