Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 551.32  Glaciologija
                  Glaciology

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Illustrated Glossary of Alpine Glacial Landforms

  2. Snow, Ice, and Permafrost


Illustrated Glossary of Alpine Glacial Landforms   

Tip vira / Resource type: raziskovalni projekt; slikovni slovar / research project; illustrated dictionary

Avtor (Author): Linda Freeman

Opis (Description): slikovni slovar ledenikov je namenjen njihovemu študiju, lokaliziranju in identifikaciji na topografskih zemljevidih in slikah. Koristem bo za učenje branja zemljevidov. Zahteve: univerzitetni študij fizične geografije, geologije in sorodnih ved. Hiter vodič po oddelku za navidezno geografijo: ključni cilji projekta geološke skupine so izmenjava informacij med geografi prek interneta in sistema www, medsebojno povezovanje študijskih programov geoloških oddelkov (nacionalno in mednarodno), študentom geografije ponuditi visoko kakovostna gradiva, laboratorijske module in sodelovanje na raziskavah. Podpora projektu: National Science Foundation. [Zapis: 26.08.2000] [Ažuriranje: 31.10.2009]

Description (Opis): The piscture glossary of alpine glacial lendforms is intended for studiing, location and identification of glaciers. Project supports: National Science Foundation. [Record: August 26, 2000][Updating: October 31, 2009]

Ključne besede / Keywords: fizična geografija; geologija; glaciologija; ledeniki; ledeniški slovarji; polarna področja; slovarji / dictionaries; geology; glacial dictionaries; glaciers; glaciology; physical geography; Polar regions

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Snow, Ice, and Permafrost

Tip vira / Resource type: raziskovalni projekt; študije; slike / research project; studies; images

Avtor (Author): Geophysical Institute, University of Alaska

Opis (Description): raziskovalni projekt o ledenikih skupine geofizičnega inštituta univerze University of Alaska Fairbanks. Cilji projekta: boljše razumevanje procesov in značilnosti snega, ledu in globalnih klimatskih sprememb ter njihove vloge v polarnih okoljih. Raziskave vključujejo v glavnem Aljasko, Grenlandijo in Antarktiko. Vključene so ledeniške študije. [Zapis: 26.08.2000][Ažuriranje: 31.10.2009]

Description (Opis): The research project of Geophysical Institute, University of Alaska on glaciology. [Record: August 26, 2000][Updating: October 31, 2009]

Ključne besede / Keywords: geografija polarnih področij; glaciologija; ledeniki; polarna področja / geography of Polar regions; glaciers; glaciology; Polar regions

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si