Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 791.43  Kino. Film
              Cinema. Film

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Motion Picture Inventions
  2. The Internet Movie database


Motion Picture Inventions

Tip vira / Resource type: zbirka povezav; celotno besedilo / collection of links; full text

Avtor (Author): Mary Bellis

Avtorsko varstvo (Copyright): © Mary Bellis; About.com, Inc.

Opis (Description): viri pokrivajo iznajdbo in zgodovino gibljivih slik. 1) Kino: zgodovina kinematografije (1800-1850, 1850-1900), znamenite osebe v zgodovini filma (WK Laurie Dickson, Edwin S. Porter, Thomas Edison, George Eastman), zgodovina filma po dekadah, brata Lumiere (izumitelja kinematografskega procesa), kronologija gibljivega filma Estman Kodaka. 2) Zgodovina kamer gibljivih slik, barvni film in več... [Zapis: 03.03.2001][Ažuriranje: 26.03.2003]

Description (Opis): The resources cover the invention and the history of the motion pictures. 1) Cinema: cinematography history (1800-1850, 1850-1900), famous people in the early history of the movies (WK Laurie Dickson, Edwin S. Porter, Thomas Edison, George Eastman), film history by decade, Lumiere Brothers (inventors of the cinematographic process), chronology of Eastman Kodak motion picture film. 2) History of the motion picture cameras, film colorization and more... [Record: March 03, 2001] [Updating: March 26, 2003]

Ključne besede / Keywords: film; intelektualna lastnina; izumi; kino; zgodovina filma; zgodovina kinematografije / cinema; film; history of film; history of film industry; intellectual property; inventions; movies

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


The Internet Movie database

Tip vira / Resource type: baza podatkov / database

Avtorsko varstvo (Copyright): © The Internet Movie Database Inc.

Opis (Description): obsežen strežnik filmov in videa. Vsebina: nominiranci in dobitniki nagrad (Oskarjev...), ocene filmov, online forumi (diskusije o filmih, tv in drugih zabavnih področjih), koledarji v zgodovini filma, kazalci na filmske festivale, foto galerije, igre, filmsko izrazje, dnevne novice iz zabavne industrije in več. Baza podatkov IMDb omogoča iskanje in pregledovanje. Vodič po strežniku (povezava pod "guided tour") je zlasti koristen za nove uporabnike, abecedni indeks pa za bolj izkušene uporabnike strežnika. [Ažuriranje: 26.03.2003]

Description (Opis): Extensive server of films and videos. Contents: Nominees and winners of awards (Oscars®...), film reviews, online forums (movies, tv and other entertainment related topics discussions), calendars in movie history, pointers to film festivals, photo galleries, games, movie terms glossary, daily news from the entertainment industry and more. The IMDB database is browsable and searchable. The "guided tour" of the site is particularly helpful for new users and the alphabetical index for more experienced server users. [Updating: March 26, 2003]

Ključne besede / Keywords: film; kino / cinema; film; movies

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si