Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 910.4  Ekspedicije
              Expeditions

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. 1492 Exhibit

  2. Discoverers Web
  3. Explorers of the Millennium
  4. Home@nationalgeographic.com

  5. Latitude: The Art and Science of Fifteenth-Century Navigation
  6. TerraQuest

  7. The Columbus Navigation Homepage


1492 Exhibit

Tip vira / Resource type: razstava; dokumenti; celotno besedilo; slike / exhibition; documents; full text; images

Avtor (Author): Library of Congress, Washington, DC

Opis (Description): razstava o Krištofu Kolumbu predstavlja bogato mešanico kultur pred prihodom Evropejcev. Prikazuje prve stike med Američani in Evropejci (1492-1600). Dokumenti vsebujejo slike v formatu GIF. Manjše slike so povezane na večje različice (velikosti od 100 do 400 Kb). [Zapis: 26.08.2000] [Ažuriranje: 07.12.2000]

Ključne besede / Keywords: ekspedicije; Krištof Kolumb; odprave; plovba; potovanje; raziskovanje dežel / Christopher Columbus; expeditions; land exploration; navigation; voyage

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Discoverers Web

Tip vira / Resource type: strukturiran seznam / structured list

Avtor (Author): Andre Engels

Opis (Description): na voljo so izčrpni viri o raziskovalcih in raziskovanju dežel ter odkritjih. Dostopen je abecedni seznam raziskovalcev dežel in ekspedicij, seznam primarnih in sekundarnih virov, biografije/potopisi in zgodovina odkritij. Drugi viri: splošne informacije (kartografija), stari vek (prazgodovina, Egipt, Perzija, Grčija, rimsko obdobje), srednji vek (Vikingi, Azija), obdobje odkritij (1400-1520): Afrika, Indija, Amerika - Amerigo Vespucci, Severna in Osrednja Amerika (zemljevidi), Južna Amerika, Azija, Afrika, Pacifik in Avstralija in polarna področja. [Zapis: 12.06.2001]

Ključne besede / Keywords: ekspedicije; kartografija; odprave; plovba; potovanje; raziskovanje dežel / cartography; expeditions; land exploration; navigation; voyage

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Explorers of the Millennium

Tip vira / Resource type: dokumenti; celotno besedilo; kronološki seznam / documents; full text; chronological list

Avtor (Author): študenti šole Sherwood, Highland Park, Illinois

Opis (Description): zbirka pokriva največje raziskovalce dežel in vesolja ter kraje, kjer so potovali. Na voljo je kviz – preskus znanja o raziskovalcih. Kronološki pregled raziskovalcev: Marko Polo (1254-1324), Amerigo Vespucci  (1454-1512), Krištof Kolumb (1451-1506), Vasco da Gama (1468-1524), Ferdinand Magellan (1480-1521), James Cook (1728-1779), Charles A. Lindbergh (1902-1974), John Glenn (1921- ), Neil Armstrong (1930- ) in drugih. Dostopne so bibliografije. [Zapis: 01.05.2001]

Ključne besede / Keywords: ekspedicije; odprave; plovba; potovanje; raziskovanje dežel; raziskovanje vesolja / expeditions; land exploration; navigation; space research; voyage

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Home@nationalgeographic.com

Tip vira / Resource type: indeks; interaktiven zemljevid / index; interactive map

Opis (Description): strežnik omogoča nepozabna potovanja in doživetja. Le s klikom na dinamičen zemljevid obiskujemo države, spoznamo njihove zastave in dejstva. Pozanimamo se o zgodovinskih dejstvih in arheologiji. Odpremo zanimivo knjigo. Povezave vodijo do fotografij, interaktivnih doživetij, izobraževanja, novic in živih dogodkov.

Ključne besede / Keywords: potovanje; raziskovanje dežel / land exploration; travel

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Latitude: The Art and Science of Fifteenth-Century Navigation

Tip vira / Resource type: dokumenti; slike / documents; images

Avtor (Author): Patricia Seed, Rice University

Avtorsko varstvo (Copyright): © Huntington Library; Patricia Seed, Rice University

Opis (Description): izobraževalni strežnik pokriva naslednja navigacijska področja: astronomija, koledarji, ladje, oceani/oceanografija, plovba, vreme, zemljevidi (“umetnost in znanost” kartografije, zemeljski magnetizem, geografska širina in dolžina). [Zapis: 12.06.2001]

Ključne besede / Keywords: astronomija; ekspedicije; geografska širina; geografska dolžina; kartografija; ladje; oceanografija; odprave; plovba; potovanje; raziskovanje dežel; tradicionalno jadranje; zemljevidi / astronomy; cartography; expeditions; land exploration; latitude; longitude; maps; navigation; oceanography; ships; traditional sailing; voyage

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


TerraQuest   

Tip vira / Resource type: dokumenti; celotno besedilo; fotografije; satelitske slike / documents; full text; photographs; satellite images

Avtorsko varstvo (Copyright): © TerraQuest

Opis (Description): ekspedicije TerraQuesta prinašajo izobraževalne informacije in zabavo. Na raziskovanje Antarktike se odpravimo s podporo digitalnih fotografij in satelitskih povezav. Vstopna vrata na Antarktiko so pod povezavo “The View from the Bridge” (satelitske slike Antarktike in gumbi za premikanje po dokumentih). Lahko se poslužimo seznama strukturiranih povezav: ekspedicija, ekologija, geografija, geologija, led in sneg, zgodovina, živali (pingvini, kiti in delfini, tjulenji). Zanimivo je raziskovanje Galapagosa - vulkanskega otočja v Tihem oceanu. Priporočilo: pridružimo se pustolovcem! [Zapis: 26.08.2000]

Ključne besede / Keywords: Antarktika; ekspedicije; geografija polarnih področij; izobraževanje; ledeniki; odprave; polarna področja; raziskovanje dežel; vulkani / Antarctica; expeditions; education; geography of Polar regions; glaciers; land exploration; Polar regions; volcanoes

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


The Columbus Navigation Homepage   

Tip vira / Resource type: dokument; slike / document; images

Avtor (Author): Keith A. Pickering

Avtorsko varstvo (Copyright): © Keith A. Pickering

Opis (Description): zgodovina, plovba in ozemlja Krištofa Kolumba (1451-1506), pomorščaka iz Genove. Kronološki pregled osvetljuje njegova potovanja, podprta z besedo, slikami ladij in zemljevidi: prvo potovanje (1492-1493), drugo potovanje (1493-1496), tretje potovanje (1498-1500), četrto potovanje (1502-1504). Na voljo je seznam bibliografij o Krištofu Kolumbu. [Zapis: 26.08.2000]

Ključne besede / Keywords: ekspedicije; Krištof Kolumb; odprave; plovba; potovanje; raziskovanje dežel; zemljevidi / Christopher Columbus; expeditions; land exploration; maps; navigation; voyage

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si