Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 330  Ekonomske vede
          Economic sciences

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. EDRIC - Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

  2. Ekonomska fakulteta (Faculty of Economics)
  3. Nobel e-Museum

  4. WebEc - WWW Resources in Economics

  5. World Economics Web Resources

EDRIC - Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Tip vira / Resource type: indeks; inštitucije / index; institutions

Avtor (Author): Christian Zimmermann, Center for Research on Economic Fluctuations and Employment – CREFE, University of Quebec, Montreal

Avtorsko varstvo (Copyright): © Christian Zimmermann

Opis (Description): indeks, urejen po državah, vsebuje ekonomske raziskovalne centre, univerzitetne inštitute, finančna ministrstva, statistične urade, centralne banke in neprofitne inštitucije. Trenutno je na voljo 11,076 inštitucij v 229 državah - prisotna je Slovenija (leta 2001 ob vključitvi zapisa v OKO: 5,617 gospodarskih inštitucij v 196 državah). Dostop do informacij: prek seznamov držav (abecedni indeks), celin, kod držav in po področjih. Mogoče je iskanje. [Zapis: 13.01.2001][Ažuriranje: 08.02.2009]

Description (Opis): The index is organized by countries and fields, to avoid too long a download. Included are economics departments, research centers and institutes in universities, as well as finance ministries, statistical offices, central banks, think tanks, and other non-profit institutions where mainly economists are working. Also, each institution is attributed a unique handle. See how useful EDIRC can be! There are various ways to look at the information in EDIRC: Listed by country, countries alphabetically.  Listed by country, by continents. Listed by country, by country codes 
Listed by areas, fields and functions. Search. Economics Associations and Societies. Jump to the USA listings. Currently 11076 institutions in 229 countries and territories are listed. [Record: Jabuary 13, 2001][Updating: February 08, 2009]
Ključne besede / Keywords: centralne banke; ekonomske vede; ekonomija; ekonomski oddelki; gospodarstvo; inštituti; ministrstva; statistični uradi / central banks; economic sciences; economics; economic departments; economy; institutes; ministries; statistical offices

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


WebEc - WWW Resources in Economics

Tip vira / Resource type: zbirke povezav; seznami / collections of links; lists

Avtor (Author): Lauri Saarinen, Electronic Commerce Institute, LTT Research Ltd., Helsinki School of Economics, Finland (Finska)

Avtorsko varstvo (Copyright): © Lauri Saarinen 

Opis (Description): strežnik nudi strukturirane in opisane sezname ekonomskih virov, razpoložljivih na drugih strežnikih za www v internetu. Seznami ne vključujejo podjetij, razen v primerih, ko le-ta lahko ekonomistom ponudijo specifično zanimive vire. Področja izbiramo iz menija ali abecednega seznama na domači strani: 1) Splošni ekonomski viri: vodiči, zbirke, inštitucije, publikacije (založniki, arhivi in zbirke delovnih gradiv, knjige, knjižnice), novice, komunikacije, ekonomisti, konference. 2) Izobraževanje in poučevanje: vodiči, zbirke, inštitucije, publikacije, komunikacije, računalništvo, tečaji. 3) Metodologija in zgodovina ekonomije. 3) Matematične metode. 4) Ekonomija in računalništvo. 5) Ekonomski podatki: zbirke, podatki online (mednarodni, Azija, Evropa, Severna in Južna Amerika). 6) Mikroekonomija. 7) Makroekonomija. 8) Mednarodna ekonomija: mednarodna trgovina, mednarodno poslovanje, mednarodne finance, mednarodne inštitucije. 9) Finance. 10) Zdravje. 11) Delo in demografija. 12) Pravo in ekonomija. 13) Ekonomski razvoj, tehnološke spremembe in rast. 14) Ekonomski sistemi. 15) Kmetijstvo in naravni viri.  Lokacija izvirnega strežnika WebEc je v Helsinkih na Finskem: WebEc, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Helsinki, Finska. Lokacije kopij zbirk WebEc so: WebEc, Japonska; WebEc, Velika Britanija in WebEc, ZDA. Strežnik omogoča iskanje in pregledovanje virov. [Zapis: 26.11.2001]

Description (Opis): WebEc is an effort to categorize free information in economics on the WWW. WebEc and RFE comprised the WWW Virtual Library in Economics. You may browse WebEc contents or you can search. More information about WebEc is available. [Record: November 26, 2001]

Ključne besede / Keywords: ekonomske vede; ekonomija; ekonomski sistemi; inštitucije; izobraževanje; kmetijstvo; konference; makroekonomija; mednarodna ekonomija; mednarodne finance; mikroekonomija; naravni viri; računalništvo / agriculture; computer science; conferences; economic sciences; economics; economic systems; education; institutions; international economics; international finance; macroeconomics; microeconomics; natural resources

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


World Economics Web Resources

Tip vira / Resource type: seznami / lists

Avtor (Author): H. Stephen Gardner, McBride Center for International Business, Baylor University

Opis (Description): elektronski viri so strukturirani v naslednja področja: primerjalni ekonomski sistemi (urejeni po celinah in državah), ekonomski megastrežniki, raziskovalni viri, komentarji in prognoze, matematika in ekonometrija, delovna gradiva, ekonomisti, ekonomski oddelki in ekonomsko izobraževanje. [Zapis: 04.01.2002]

Description (Opis): The electronic sources are categorized according: Comparative Economic Systems. Economics Megasites. Research Sources. Commentary and Forecasts. Economic and Social Data. Math and Econometrics. Working Papers. Economists and Economics Departments. Economics Education. Think Tanks. Economics Careers. [Record: January 04, 2002]

Ključne besede / Keywords: ekonomske vede; ekonomija; ekonomisti; ekonomski oddelki; ekonomski sistemi; gospodarstvo; izobraževanje / economic sciences; ekonomics; economists; economic departments; economic systems; economy

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si