Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 314  Demografija. Populacijske študije
          Demography. Population studies

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. NIDI The World Wide Web of Demography
  2. World POPClock Projection


NIDI The World Wide Web of Demography

Tip vira / Resource type: inštitut; raziskave; seznami / institute; surveys; lists

Avtorsko varstvo (Copyright): © NIDI, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute

Opis (Description): inštitut NIDI (Netherlands Interuniversity Demographic Institute) izvaja demografske raziskave. Raziskovalne dejavnosti NIDI: raziskovalni projekti (družina, populacijska struktura, starost in smrtnost, mednarodna migracija, populacija in razvoj). Publikacije: evropske populacijske študije, poročila NIDI, programje NIDI. Strukturiranje demografskih virov (več kot 500 zunanjih povezav): raziskovalni inštituti in organizacije (urejeni po celinah in mednarodni), informacijski viri (diskusijske skupine, demografske povezave), raziskave in podatki (statistični uradi, popis prebivalstva), gradiva (bibliografski viri, časniki), konference, programje in demografski modeli. [Domača stran] [Zapis: 12.06.2001]

Description (Opis): NIDI (Netherlands Interuniversity Demographic Institute) carries out the demographic surveys. The NIDI survey activities: research projects (familly, population structure, age and death, international population migration, population and development). Publications: European population studies, NIDI reports, NIDI software. The structure of demographic sources: Research Institutes and Organizations (arranged by continents and international), information sources (discussion groups, demographic links), research and data (statistical offices, census) etc. Homepage. [Record: June 12, 2001]

Ključne besede / Keywords: demografija, demografske raziskave; evropske populacijske študije; konference; populacijske študije; programje; seminarji; statistični uradi; svetovni raziskovalni inštituti / conferences; demography; demographic surveys; European population studies; population studies; software; seminars; statistical offices; research institutes worldwide

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


World POPClock Projection

Tip vira / Resource type: podatki / data

Avtor (Author): International Programs Center, U.S. Bureau of the Census

Opis (Description): dostopne so projekcije svetovnega prebivalstva v skladu z mednarodnim centrom International Programs Center, U.S. Bureau of the Census. Na voljo je celotno število prebivalstva, projecirano na datum in čas. Dostopen je mesečni pregled svetovnega prebivalstva. Vir: .U.S. Census Bureau, International Data Base (IDB). [Zapis: 06.06.2000]

Description (Opis): The World POPClock population projections according to the International Programs Center, U.S. Bureau of the Census, are available. Monthly World population figures are also available. Source: U.S. Census Bureau, International Data Base. (IDB). [Record: June 06, 2000]

Ključne besede / Keywords: demografija; populacijske študije; svetovno prebivalstvo / demography; population studies; world population

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si