Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 582.231  Bakterije
                   Bacteria

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Bacteria: Life History and Ecology

Bacteria: Life History and Ecology   

Tip vira / Resource type: dokumenti; celotno besedilo; slike; fotografije / documents; full text; images; photographs

Avtorsko varstvo (Copyright): Regents of University of California 

Opis (Description): bakerije: življenje in ekologija – bakterije imajo pomebno vlogo v globalnem ekosistemu. Glavna področja: evolucija, fosili (lokacija po regijah: Afrika, Avstralija in Azija, Evropa, Severna in Južna Amerika; lokacija po geoloških dobah: proterozoik, paleozoik, mezozoik, cenozoik), zgodovina biologije, morfologija, hidrobiologija, mikrobiologija (celična morfologija: bakterije, DNA, izrazje biokemije in citologije) in paleontologija (biografije paleontologov in geologov, dinozavri – biologija dinozavrov, zgodnja odkritja dinozavrov v Severni Ameriki). Paleontologi in vesoljski znanstveniki skušajo odgovoriti na nekaj temeljnih vprašanj o morebitnih “Marsovih bakterijah”. Lahko si ogledamo fotografije in beremo prispevke o teh odkritjih ter prek laboratorijev NASA izvemo več o Marsovih meteoritih. [Zapis: 03.03.2001][Ažuriranje: 15.09.2009]

Description (Opis): Bacteria: Life History and Ecology: Bacteria grow in a wide variety of habitats and conditions. Bacteria have a wide range of envronmental and nutritive requirements.Bacteria play important roles in the global ecosystem. Links: Site map. Faq. Glossary. Other UCMB Web Sites: The paleontology Portal. Museum of Paleontology links: collections & research, education, public programs, online exibits, blog, about UCMB. Understanding evolution. Understanding science. [Record: March 03, 2001][Updating: September 15, 20009]

Ključne besede / Keywords: bakterije; biologija; botanika; dinozavri; ekologija; fosili; mikrobiologija; paleontologija; sistematska botanika; stratigrafija; zgodovinska geologija / bacteria; biology; botany; dinosaurs; ecology; fossils; historical geology; microbiology; palaeontology; stratigraphy; systematic botany

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si