Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 611  Anatomija
          Anatomy

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Access Excellence
  2. Human Anatomy Online
  3. The Heart: An Online Exploration
  4. Whole Brain Atlas

Access Excellence   

Tip vira / Resource type: indeksi; dokumenti; celotno besedilo; slike / indexes; documents; full text; images

Avtor (Author): Fran Slowiczek, Pamela M. Peters [et.al]

Opis (Description): strežnik nudi: novice, vire, izmenjavo dejavnosti in sodelovanje. Vsebina: skrivnosti staranja, srce, genetika; odkritje radioaktivnosti: nuklearna doba, zgodovina radioaktivnosti, človeški vid; odkritja, priložnosti in znanstvene metode (bakterije, antibiotiki, penicilin); struktura DNA. Srce: anatomija srca, dejavnosti srca, izrazje in slike srca. Hiperviri: biografije in zgodovina, botanika, ekologija in okolje, genetika, izobraževalni viri o zdravju in mikroskopija. [Zapis: 03.03.2001][Ažuriranje: 15.09.2009]

Description (Opis): The server offers: What's News, Resource center, Activities exchange, Health Headquarters, Collaborate activities. The contents: the secret of aging, heart, genetics, discovery of radioactivity, nuclear age, history of radioactivity, human sight, discoveries, opportunities and scientific methods, health focus, biology education etc. [Record: March 03, 2001][Updating: September 15, 2009]
Ključne besede / Keywords: anatomija; botanika; ekologija; genetika; medicina; mikroskopija; radioaktivnost; srce; zdravje / anatomy; botany; ecology; genetics; heart; health; medicine; microscopy; radioactivity

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Human Anatomy Online

Tip vira / Resource type: dokumenti; slike; animacije / documents; images; animations

Avtorsko varstvo (Copyright): © INTELLIMED International Corporation

Opis (Description): namen strežnika je ponuditi izobraževalno vsebino o človeški anatomiji. Obsega dva dela: interaktivno anatomijo in anatomske lekcije. Anatomski sistemi so podprti z animacijami in opisi: čutila, mišice, ožilje, prebavila, rojstvo, živčevje itd. Izberite organ (interaktivna slika) in spoznajte njegovo vlogo ter strukturo. Jezik strežnika: Java. [Zapis: 07.01.2001][Ažuriranje: 15.09.2009]

Description (Opis): The server purpose is to offer the educational contents about the human anatomy. Each topic has animations, 100’s of graphics, and thousands of descriptive links. Study the anatomy of the human body. It’s fun, interactive, and an ideal reference site for students or those who just want to know more about the medical descriptions used by doctors and nurses. All information contained on this site is for educational purposes only and should not be taken as expert advice. [Record: January 07, 2001][Updating: September 15, 2009]

Ključne besede / Keywords: anatomija; medicina / anatomy; medicine

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


The Heart: An Online Exploration

Tip vira / Resource type: dokumenti; slike / documents; images

Avtor (Author): The Franklin Institute Science Museum

Avtorsko varstvo (Copyright): © The Franklin Institute Science Museum

Opis (Description): od trenutka, ko začne biti, do trenutka, ko preneha, je človeško srce neutrudljivo. Spoznajmo kompleksnost razvoja in strukture srca. Sledimo pretoku krvi po krvnih žilah. Naučimo se kako zdravo živeti in ohraniti zdravo srce. Poglejmo v zgodovino znanosti srca. Dostopna so priporočena referenčna gradiva, dejavnosti in izrazje. [The Franklin Institute] [Zapis: 25.01.2001][Ažuriranje: 15.09.2009]

Description (Opis): Recognize all the complexity of the human heart. Learn how to live healthy and how to care for the healthy heart. The publications and the terminology are also available.[Record: January 25, 2001][Updating: September 15, 2009]

Ključne besede / Keywords: anatomija; medicina; skrb za zdravje; srce / anatomy; health care; heart; medicine

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Whole Brain Atlas

Tip vira / Resource type: možganski atlas; slike / brain atlas; images

Avtor (Author): Keith A. Johnson, J. Alex Becker 

Opis (Description): atlas normalne možganske strukture in delovanja, staranja in bolezni. Predstavlja temeljno anatomijo živčevja, s poudarkom na patoanatomiji sistemov centralnega živčevja. Podrobnejše informacije o možganskih boleznih vsebuje učbenik “Neuroimaging Primer”. Avtorja načrtujeta vključitev parkinsonovega sindroma, epilepsije in drugih bolezni. Atlas ni namenjen medicinskim nasvetom (v ta namen je potrebno obiskati svojega zdravnika). Informacije in referenčna gradiva so le informativni. S pregledovalnikom za www, ki podpira programski jezik Java, bodo še učinkovitejše primerjave med različnimi tipi slik ali različnimi časovnimi obdobji. [Zapis: 07.01.2001][Ažuriranje:15.09.2009]

Description (Opis): The contens: Neuroimaging Primer - Harvard Medical School lecture notes: Introduction to Neuroimaging. Normal Anatomy in 3-D with MRI/PET (Javascript).Normal Brain: (Normal Anatomy in 3-D with MRI/PET (Javascript), Atlas of normal structure and blood flow, Top 100 Brain Structures, Can you name these brain structures? Normal aging: structure and function. Normal aging: coronal plane. Vascular anatomy. Cerebrovascular Disease (stroke or "brain attack"): Neoplastic Disease (brain tumor): Degenerative Disease. Inflammatory or Infectious Disease: [Record: January 07, 2001][Updating: September 15, 2009]

Ključne besede / Keywords: anatomija; medicina; možgani; patologija; živčevje / anatomy; brain; medicine; nervous system; pathology

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si